CALL CENTER : 02 625 6500

อิ๊กซี่ เทคนิคช่วยการปฏิสนธิ เพื่อเพิ่มความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้ว

“อิ๊กซี่” หรือ "การฉีดอสุจิเข้าไปในเซลล์ไข่" (Intracytoplastmic sperm injection) เป็นทางเลือกในการช่วยปฏิสนธิที่มักนำมาใช้ในการรักษาภาวะมีบุตรยาก โดยการใช้เข็มแก้วที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กนำตัวอสุจิเพียงหนึ่งตัวฉีดเข้าไปในเซลล์ไข่โดยตรงภายใต้กล้องจุลทรรศน์


 

ประโยชน์ของอิ๊กซี่

  • ช่วยการปฏิสนธิในกรณีคู่สมรสฝ่ายชายมีอสุจิน้อย อสุจิไม่แข็งแรง หรืออสุจิผิดปกติ
  • ชาวยการปฏิสนธิในกรณีคู่สมรสฝ่ายหญิงที่มีเปลือกไข่หนา ซึ่งมักสัมพันธ์กับอายุที่มากขึ้นของฝ่ายหญิง
  • ช่วยการปฏิสนธิในกรณีคู่สมรสที่ไม่ประสบผลสำเร็จในการปฏิสนธิของไข่และตัวอสุจิในการทำเด็กหลอดแก้วแบบดั้งเดิม (ให้อสุจิกับไข่ปฏิสนธิกันเอง)
  • ช่วยการปฏิสนธิร่วมกับการทำเด็กหลอดแก้วทั่วไปในปัจจุบัน (ฉีดอสุจิเข้าไปในเซลล์ไข่)

 

โดยวิธีการดังกล่าวช่วยให้เกิดการปฏิสนธิของไข่เป็นตัวอ่อนใกล้เคียงกับอัตราการปฏิสนธิในการทำเด็กหลอดแก้วในคู่สมรสที่ฝ่ายชายมีอสุจิปกติ

 

สนใจเข้ารับคำปรึกษาภาวะผู้มีบุตรยากกับแพทย์ด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ โทร. 02 625 6555