CALL CENTER : 02 625 6500

เทคนิคการเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์

เทคนิคการเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ l โดย ผศ.พญ. มัธชุพร สุขประเสริฐ หัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ การเจริญพันธุ์รงพยาบาลปิยะเวท l

รายการ : Happy Life กับคุณหรีด l ออกอากาศ : 12 สิงหาคม 2560