CALL CENTER : 02 129 5555

การรักษาแบบเวชศาสตร์ฟื้นฟู สำหรับผู้ผ่าตัดข้อเข่าเสื่อม

การรักษาแบบเวชศาสตร์ฟื้นฟู สำหรับผู้ผ่าตัดข้อเข่าเสื่อม l โดย นพ.ประวิทย์ เปรมธีรสมบูรณ์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ โรงพยาบาลปิยะเวท รายการ : Happy Life กับคุณหรีด l ออกอากาศ : 18 พฤศจิกายน 2560