CALL CENTER : 02 129 5555

สังคมผู้สูงอายุ กับเรื่องที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ

สังคมผู้สูงอายุ กับเรื่องที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ l โดย นพ.รัฐธร พนัสสรณ์ แพทย์ประจำศูนย์รักษาอายุรกรรม โรงพยาบาลปิยะเวท รายการ : Happy Life กับคุณหรีด l ออกอากาศ : 2 ธันวาคม 2560