CALL CENTER : 02 625 6500
ต้อหิน...ภัยเงียบคุกคามการมองเห็น แม้ว่าต้อหินเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่มีความจำเป็นต้องรักษา เพราะหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะส...
อ่านทั้งหมด
ปอดติดเชื้อ...ภัยเงียบที่อาจถึงแก่ชีวิต ปอดเป็นอวัยวะสำคัญทำหน้าที่เกี่ยวกับการหายใจ เมื่อเกิดการติดเชื้อมักมีการลุกลามแบบไม่รู้ตัว เพราะส่วนใหญ่แสด...
อ่านทั้งหมด
อิ๊กซี่ เทคนิคช่วยการปฏิสนธิ เพื่อเพิ่มความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้ว อิ๊กซี่ หรือ การฉีดอสุจิเข้าไปในเซลล์ไข่ (Intracytoplastmic sperm injection) เป็นทางเลือกในการช่วยปฏิสนธิที่มั...
อ่านทั้งหมด
ไขความแตกต่างระหว่าง โรคลมชัก และ อาการชัก ในเด็ก คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าโรคลมชักเป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็กที่มีพัฒนาการช้าหรือมีความผิดปกติของร่างกาย แต่ในความเป...
อ่านทั้งหมด
ถามมา-ตอบไป...เมื่อผู้ป่วยเบาหวานต้องนอนในโรงพยาบาล Q: ผู้ป่วย Admit จำเป็นต้องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดทุกคนหรือไม่? A: หากมีผู้ป่วยเข้าเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Adm...
อ่านทั้งหมด
ทำไมต้องรู้ประเภทของเบาหวาน? เบาหวานชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 มีพยาธิสภาพและสาเหตุการเกิดที่แตกต่างกัน ดังนั้นรูปแบบการรักษา ตลอดจนการป้องกันแ...
อ่านทั้งหมด
ตะลึง...ยอด (ว่าที่) เบาหวานสูงลิ่ว จากข้อมูลสถิติจากสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ สหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention หร...
อ่านทั้งหมด
การใช้อินซูลินในผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ส่วนใหญ่จำเป็นต้องพึ่งอินซูลินในระยะหลัง เนื่องจากพยาธิสภาพของผู้ป่วยที่ไม่เพียงแต่มีภ...
อ่านทั้งหมด