CALL CENTER : 02 625 6500
โรคเบาหวาน กับแผลเบาหวานที่เท้า โรคเบาหวาน กับแผลเบาหวานที่เท้าl โดยพญ.กรุณา อธิกิจ ผู้อำนวยการศูนย์รักษาแผลเบาหวาน โรงพยาบาลปิยะเวทlรายการ : ...
อ่านทั้งหมด
ไขมันพอกตับ อันตรายที่แอบแฝง ไขมันพอกตับ อันตรายที่แอบแฝงl โดยนพ.วรวรุตม์ จันเจือมาศ อายุรแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพ...
อ่านทั้งหมด
แก้ปัญหา "ออฟฟิศซินโดรม" อย่างตรงจุด ด้วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูผสมผสาน แก้ปัญหา ออฟฟิศซินโดรม อย่างตรงจุด ด้วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูผสมผสานl โดยนพ.วรวัฒน์ เอียวสินพานิช แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟ...
อ่านทั้งหมด
หมอนรองกระดูกคอเสื่อม โรคฮิตคนทำงาน หมอนรองกระดูกคอเสื่อม โรคฮิตคนทำงานl โดยนพ.ปราโมทย์ อุดมเลิศวนสิน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคกระดูกและข้อ โรงพยาบ...
อ่านทั้งหมด
ตรวจสุขภาพแต่ละช่วงวัย ต้องเน้นอะไร ตรวจสุขภาพแต่ละช่วงวัย ต้องเน้นอะไรl โดยนพ.สยาม เลิศพิทักษ์ชัยสิน ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสุขภาพ และรองผู้อำนวยการ...
อ่านทั้งหมด
การแก้ไขสายตาสั้น ยาว เอียง ด้วยเลนส์เสริม ICL การแก้ไขสายตาสั้น ยาว เอียง ด้วยเลนส์เสริม ICLl โดยพญ.ชลธิชา จารุมาลัย จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและการ...
อ่านทั้งหมด
เทคนิคการรักษาอาการบาดเจ็บ จากการเล่นกีฬา เทคนิคการรักษาอาการบาดเจ็บ จากการเล่นกีฬาl โดยนพ.ปารเมศ สุไลมาน ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคกระดูกและข้อ โรงพย...
อ่านทั้งหมด
เซ็บเดิร์ม ผื่นแพ้ต่อมไขมัน เซ็บเดิร์ม ผื่นแพ้ต่อมไขมันl โดยพญ. วชรพรรณ อัสนุเมธ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อ และเมตาบอลิซึ่ม โรงพ...
อ่านทั้งหมด