CALL CENTER : 021295555
การรักษาแบบเวชศาสตร์ฟื้นฟู สำหรับผู้ผ่าตัดข้อเข่าเสื่อม การรักษาแบบเวชศาสตร์ฟื้นฟู สำหรับผู้ผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมl โดยนพ.ประวิทย์ เปรมธีรสมบูรณ์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศู...
อ่านทั้งหมด
การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ในเด็กเล็ก การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ในเด็กเล็กl โดยพญ.มนัญยา ชาครานนท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตในเด็ก โรงพยาบาลปิยะเวท...
อ่านทั้งหมด
โรคเบาหวาน กับแผลเบาหวานที่เท้า โรคเบาหวาน กับแผลเบาหวานที่เท้าl โดยพญ.กรุณา อธิกิจ ผู้อำนวยการศูนย์รักษาแผลเบาหวาน โรงพยาบาลปิยะเวทlรายการ : ...
อ่านทั้งหมด
ไขมันพอกตับ อันตรายที่แอบแฝง ไขมันพอกตับ อันตรายที่แอบแฝงl โดยนพ.วรวรุตม์ จันเจือมาศ อายุรแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพ...
อ่านทั้งหมด
แก้ปัญหา "ออฟฟิศซินโดรม" อย่างตรงจุด ด้วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูผสมผสาน แก้ปัญหา ออฟฟิศซินโดรม อย่างตรงจุด ด้วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูผสมผสานl โดยนพ.วรวัฒน์ เอียวสินพานิช แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟ...
อ่านทั้งหมด
หมอนรองกระดูกคอเสื่อม โรคฮิตคนทำงาน หมอนรองกระดูกคอเสื่อม โรคฮิตคนทำงานl โดยนพ.ปราโมทย์ อุดมเลิศวนสิน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคกระดูกและข้อ โรงพยาบ...
อ่านทั้งหมด
ตรวจสุขภาพแต่ละช่วงวัย ต้องเน้นอะไร ตรวจสุขภาพแต่ละช่วงวัย ต้องเน้นอะไรl โดยนพ.สยาม เลิศพิทักษ์ชัยสิน ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสุขภาพ และรองผู้อำนวยการ...
อ่านทั้งหมด
การแก้ไขสายตาสั้น ยาว เอียง ด้วยเลนส์เสริม ICL การแก้ไขสายตาสั้น ยาว เอียง ด้วยเลนส์เสริม ICLl โดยพญ.ชลธิชา จารุมาลัย จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและการ...
อ่านทั้งหมด