CALL CENTER : 02 129 5555
สัญญานอันตราย มะเร็งลำไส้ใหญ่ สัญญานอันตราย มะเร็งลำไส้ใหญ่l โดย นพ.ปิยะชัย ออคูณสวัสดิ์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ...
อ่านทั้งหมด
Navigator ช่วยในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้อย่างไร Navigator ช่วยในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้อย่างไรl โดย นพ. รณศักดิ์ มงคลรังสฤษฏ์ ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้า...
อ่านทั้งหมด
ทันตกรรมวีเนียร์ (Veneer) คืออะไร? ทันตกรรมวีเนียร์ (Veneer) คืออะไร?l โดย นพ.จรัญ บุษกรเรืองรัตน์ ทันตแพทย์ประจำศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง โรงพยา...
อ่านทั้งหมด
การใช้ Navigator ช่วยผ่าตัดข้อสะโพก การใช้ Navigator ช่วยผ่าตัดข้อสะโพก มีประโยชน์อย่างไรl โดย นพ.เอกพจน์ เกิดดอนแฝก ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ โรง...
อ่านทั้งหมด
ต้อหิน...ภัยเงียบคุกคามการมองเห็น แม้ว่าต้อหินเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่มีความจำเป็นต้องรักษา เพราะหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะส...
อ่านทั้งหมด
ปอดติดเชื้อ...ภัยเงียบที่อาจถึงแก่ชีวิต ปอดเป็นอวัยวะสำคัญทำหน้าที่เกี่ยวกับการหายใจ เมื่อเกิดการติดเชื้อมักมีการลุกลามแบบไม่รู้ตัว เพราะส่วนใหญ่แสด...
อ่านทั้งหมด
อิ๊กซี่ เทคนิคช่วยการปฏิสนธิ เพื่อเพิ่มความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้ว อิ๊กซี่ หรือ การฉีดอสุจิเข้าไปในเซลล์ไข่ (Intracytoplastmic sperm injection) เป็นทางเลือกในการช่วยปฏิสนธิที่มั...
อ่านทั้งหมด
ไขความแตกต่างระหว่าง โรคลมชัก และ อาการชัก ในเด็ก คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าโรคลมชักเป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็กที่มีพัฒนาการช้าหรือมีความผิดปกติของร่างกาย แต่ในความเป...
อ่านทั้งหมด