CALL CENTER : 02 625 6500
ฟันผุป้องกัน - รักษาได้หากพบหมอฟันแต่เนิ่นๆ แม้ว่าปัญหาฟันผุจะสามารถป้องกันได้ด้วยการหมั่นรักษาความสะอาดของช่องปาก แต่อย่างไรก็ตามการพบทันต-แพทย์เป็นประจำ...
อ่านทั้งหมด
เลือกแปรงสีฟันอย่างไรดี? การพิจารณาเลือกซื้อแปรงสีฟันเป็นสิ่งสำคัญไม่ต่างไปจากแปรงฟันอย่างถูกวิธี เพราะการเลือกแปรงสีฟันอย่างเหมาะสมจะช...
อ่านทั้งหมด
ภาวะเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์ ภาวะเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ ภาวะเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ (Gestational diabetes) หมายถึง เบาหวานที่เกิดขึ้นและได...
อ่านทั้งหมด
ต้อหิน...ภัยเงียบที่พรากการมองเห็นถาวรแบบแก้ไขไม่ได้ ต้อหิน (Glaucoma) จัดเป็นภัยเงียบที่ทำให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นถาวรแบบแก้ไขไม่ได้ และเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิ...
อ่านทั้งหมด
วางแผนก่อนมีบุตรช่วยลดความเสี่ยงพิการแต่กำเนิด-โรคทางพันธุกรรมได้ การสมรสเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างครอบครัวซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมที่คู่สมรสจะใช้ชีวิตร่วมกัน โดยคู่สมรสควรเตรียม...
อ่านทั้งหมด
กินอย่างไรให้สมองดี หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง เช่น ไขมันที่แทรกในเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ กะทิ ตลอดขนไขมันทรานส์ เช...
อ่านทั้งหมด
อกหักไม่เห็นจะเป็นอะไร - Broken heart syndrome ใครว่า อกหักไม่เห็นจะเป็นอะไร วันนี้เรามีภาวะหัวใจสลายซึ่งเป็นภาวะที่อาจเกิดขึ้นได้ในสาวๆ ที่ถูกบอกเลิก มาเล่า...
อ่านทั้งหมด
วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก...ความหวังใหม่ในการป้องกันและลดความรุนแรงของโรค เป็นที่ทราบกันดีว่าไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศในเขตร้อนชื้นอย่างประเทศไท...
อ่านทั้งหมด