CALL CENTER : 02 129 5555
การรักษาโรคด้วยนวัตกรรม "ไฮเปอร์แบริค" การรักษาโรคด้วยนวัตกรรม ไฮเปอร์แบริคl โดยนพ. พีร์ วิทูรพณิชย์ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ และผู้อำนวยการศูนย์คุณภาพ ...
อ่านทั้งหมด
ทันตกรรมยุคใหม่ ระบบดิจิตอล 3D ทันตกรรมยุคใหม่ ระบบดิจิตอล 3Dl โดย ทพ. ธนา จูระมงคล ผู้อำนวยการศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลปิยะเวทl รายการ : Happ...
อ่านทั้งหมด
สัญญานอันตราย มะเร็งลำไส้ใหญ่ สัญญานอันตราย มะเร็งลำไส้ใหญ่l โดย นพ.ปิยะชัย ออคูณสวัสดิ์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ...
อ่านทั้งหมด
Navigator ช่วยในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้อย่างไร Navigator ช่วยในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้อย่างไรl โดย นพ. รณศักดิ์ มงคลรังสฤษฏ์ ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้า...
อ่านทั้งหมด
ทันตกรรมวีเนียร์ (Veneer) คืออะไร? ทันตกรรมวีเนียร์ (Veneer) คืออะไร?l โดย นพ.จรัญ บุษกรเรืองรัตน์ ทันตแพทย์ประจำศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง โรงพยา...
อ่านทั้งหมด
การใช้ Navigator ช่วยผ่าตัดข้อสะโพก การใช้ Navigator ช่วยผ่าตัดข้อสะโพก มีประโยชน์อย่างไรl โดย นพ.เอกพจน์ เกิดดอนแฝก ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ โรง...
อ่านทั้งหมด
ต้อหิน...ภัยเงียบคุกคามการมองเห็น แม้ว่าต้อหินเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่มีความจำเป็นต้องรักษา เพราะหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะส...
อ่านทั้งหมด
ปอดติดเชื้อ...ภัยเงียบที่อาจถึงแก่ชีวิต ปอดเป็นอวัยวะสำคัญทำหน้าที่เกี่ยวกับการหายใจ เมื่อเกิดการติดเชื้อมักมีการลุกลามแบบไม่รู้ตัว เพราะส่วนใหญ่แสด...
อ่านทั้งหมด