CALL CENTER : 02 625 6500
ข้อแนะนำในการดูแลสุขภาพเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน หนึ่งในภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวาน คือ เท้าเบาหวาน (Diabetic foot) หรือ สภาวะของเท้าที่เกิดจากปลา...
อ่านทั้งหมด
เบาหวานกับภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน เบาหวานจัดเป็นกลุ่มอาการเมตาบอลิก ซึ่งมีสาเหตุมาจากระดับน้ำตาลในเลือดสูงทั้งจากการทำงานของฮอร์โมนอินซูลินผิดปก...
อ่านทั้งหมด
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus-ZIKV) ไวรัสซิกา เป็นไวรัสซึ่งอยู่ในตระกูลฟลาวิไวรัส จำพวกเดียวกับไวรัสไข้เหลือง ไวรัสเดงกี ไวรัสเวสต์ไนล์ และไวรัสไข...
อ่านทั้งหมด
สุขภาพช่องปากเป็นกระจกส่องสุขภาพ คำพูดที่ว่า You are what you eat (กินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น) กลายเป็นคำพูดที่คุ้นหูหลายๆ คน ในทางทันตกรรมก็เช่น...
อ่านทั้งหมด
ปวดท้องแบบไหนไม่ควรมองข้าม อาการปวดหรือไม่สบายช่องท้องส่วนบนแบบเรื้อรังนอกจากจะส่งผลทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ลดลงแล้ว ยังอาจก่อให้เก...
อ่านทั้งหมด
ภาวะหัวใจล้มเหลว...ป้องกันดีกว่าแก้ ปกติหัวใจของเราจะเป็นอวัยวะที่ประกอบด้วยกล้ามเนื้อที่มีความแข็งแรง มีขนาดเท่ากำปั้น ทำหน้าที่บีบและคลายตัวเพื่...
อ่านทั้งหมด
ทำไมต้องส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ด้วยวิถีการดำเนินชีวิตปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคมที่เร่งรีบทั้งจากการเดินทางและการทำงาน ทำให้คนส่วนใหญ่...
อ่านทั้งหมด
ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง ภัยเงียบที่ป้องกันได้ เป็นที่น่าสังเกตว่าปัจจุบันคนส่วนใหญ่มีแนวโน้มการเกิดโรคจากพฤติกรรมการใช้ชิวิตที่ไม่เหมาะสม (Lifestyle disease...
อ่านทั้งหมด