CALL CENTER : 02 129 5555
เด็ก“เดินช้า” อาจเป็นผลมาจาก “สมอง” ตรวจได้ตั้งแต่ 1 ขวบ การเดินเป็นหน้าที่ของสมองกับกล้ามเนื้อ และมีเส้นประสาทมาเชื่อมโยงกัน เมี่อถึงวัยที่ต้องเดินแล้วไม่เดิน อาจมีส...
อ่านทั้งหมด
ประสาทหูเทียม... ช่วยเปิดโลกที่ไร้เสียงให้กว้างขึ้น คนเราเรียนรู้ได้ด้วยเสียงเป็นอันดับแรก ไม่ใช่การมองเห็น เสียงต้องมาก่อน การพัฒนาของมนุษย์ต้องพึ่งพาเสียงจากการ...
อ่านทั้งหมด
อาชีพที่ต้องอยู่กลางแจ้งนานๆ ระวัง “ฮีทสโตรก” ฮีทสโตรกสัมพันธ์อย่างไรกับความร้อน ฮีทสโตรก (Heat stroke) หรือ ลมแดด เป็นภาวะวิกฤตของร่างกายซึ่งเกิดจากการสู...
อ่านทั้งหมด
ฟันผุป้องกัน - รักษาได้หากพบหมอฟันแต่เนิ่นๆ แม้ว่าปัญหาฟันผุจะสามารถป้องกันได้ด้วยการหมั่นรักษาความสะอาดของช่องปาก แต่อย่างไรก็ตามการพบทันต-แพทย์เป็นประจำ...
อ่านทั้งหมด
เลือกแปรงสีฟันอย่างไรดี? การพิจารณาเลือกซื้อแปรงสีฟันเป็นสิ่งสำคัญไม่ต่างไปจากแปรงฟันอย่างถูกวิธี เพราะการเลือกแปรงสีฟันอย่างเหมาะสมจะช...
อ่านทั้งหมด
ภาวะเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์ ภาวะเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ ภาวะเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ (Gestational diabetes) หมายถึง เบาหวานที่เกิดขึ้นและได...
อ่านทั้งหมด
ต้อหิน...ภัยเงียบที่พรากการมองเห็นถาวรแบบแก้ไขไม่ได้ ต้อหิน (Glaucoma) จัดเป็นภัยเงียบที่ทำให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นถาวรแบบแก้ไขไม่ได้ และเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิ...
อ่านทั้งหมด
วางแผนก่อนมีบุตรช่วยลดความเสี่ยงพิการแต่กำเนิด-โรคทางพันธุกรรมได้ การสมรสเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างครอบครัวซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมที่คู่สมรสจะใช้ชีวิตร่วมกัน โดยคู่สมรสควรเตรียม...
อ่านทั้งหมด