CALL CENTER : 021295555
แพทย์จีน ภัสศิกานต์ อนุรัตน์พานิช
สาขาความเชี่ยวชาญ : แพทย์แผนจีน
สาขาความเชียวชาญพิเศษ : -

การศึกษา  :  

  • การแพทย์แผนจีนบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมกับ Shanghai University of Traditional Chinese Medicine
  • ปริญญาโท(อายุรกรรมการแพทย์แผนจีน), Nanjing University of Chinese Medicine, ประเทศจีน
วัน เวลา สถานที่
วันจันทร์ 8.00-17.00 Healthcare center ตรัยญา
วันอังคาร 8.00-17.00 Healthcare center ตรัยญา
วันพุธ 8.00-17.00 Healthcare center ตรัยญา
วันพฤหัสบดี 8.00-17.00 Healthcare center ตรัยญา
วันอาทิตย์ 8.00-17.00 Healthcare center ตรัยญา