CALL CENTER : 02 129 5555
อ่านทั้งหมด
รพ.ปิยะเวท ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดในกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 หน่วยงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลปิยะเวท จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2560 เพื่...
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
UAE Medical Office เชิญผู้บริหาร รพ.ปิยะเวท เข้าร่วมประชุม UAE Medical Office ได้เชิญผู้บริหารของโรงพยาบาลปิยะเวท ประกอบด้วย นพ.วิทิต อรรถเวชกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทแล...
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
สกู๊ปข่าวเปิดศูนย์ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ศูนย์การดูแลทารกแรกเกิดและปริกำเนิด วันนี้ (25 เม.ย.2560) เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด ศูนย...
อ่านทั้งหมด
บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร รพ.ปิยะเวท นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปิยะเวท เปิดเผยว่า ได้ตั้งเป้ายการเติบโตในปีนี้ 20% หรือมีรายได้ ...
อ่านทั้งหมด
งานแถลงข่าวเปิดศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ศูนย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด.. เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลปิยะเวท แถลงข่าวเปิดศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ศูนย์ทารก...
อ่านทั้งหมด