CALL CENTER : 021295555
อ่านทั้งหมด
UAE Medical Office เชิญผู้บริหาร รพ.ปิยะเวท เข้าร่วมประชุม UAE Medical Office ได้เชิญผู้บริหารของโรงพยาบาลปิยะเวท ประกอบด้วย นพ.วิทิต อรรถเวชกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทแล...
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
สกู๊ปข่าวเปิดศูนย์ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ศูนย์การดูแลทารกแรกเกิดและปริกำเนิด วันนี้ (25 เม.ย.2560) เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด ศูนย...
อ่านทั้งหมด
บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร รพ.ปิยะเวท นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปิยะเวท เปิดเผยว่า ได้ตั้งเป้ายการเติบโตในปีนี้ 20% หรือมีรายได้ ...
อ่านทั้งหมด
งานแถลงข่าวเปิดศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ศูนย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด.. เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลปิยะเวท แถลงข่าวเปิดศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ศูนย์ทารก...
อ่านทั้งหมด
สืบสานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย 2560 โรงพยาบาลปิยะเวท จัดพิธีสืบสานประเพณีไทย ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2560 นำโดย พญ.เจรียง จ...
อ่านทั้งหมด
รพ.ปิยะเวท ฝึกซ้อมแผนรับสถานการณ์ อุบัติเหตุมวลชน เตรียมความพร้อมรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 รพ.ปิยะเวท ทำการฝึกซ้อม แผนรับอุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2560 เป็นการฝึกซ้อมเสมือนจริง เ...
อ่านทั้งหมด