CALL CENTER : 02 625 6500
Healthy Police by piyavate care สน.ห้วยขวาง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลปิยะเวท ร่วมกับ สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง จัดโครงการแบ่งปันดูแลสุ...
อ่านทั้งหมด
ตรวจสุขภาพให้กับชุมชนจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2015 ที่ผ่านมา รพ.ปิยะเวท ร่วมกับ มิตรไมตรี คลินิกเวชกรรม ออกตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้กับชุม...
อ่านทั้งหมด
ติดตามรับฟังสัมภาษณ์ นพ.ประวิทย์ เปรมธีรสมบูรณ์ ทาง FM 90 ติดตามรับฟังสัมภาษณ์ (สด)เรื่องวิธีกำจัดโรคปวดด้วยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โดย นพ.ประวิทย์ เปรมธีรสมบูรณ์แพทย์...
อ่านทั้งหมด
ติดตามรับฟังสัมภาษณ์ นพ.ปราโมทย์ อุดมเลิศวนสิน ทาง FM 90 ลูกทุ่งรักษ์ไทย ติดตามรับฟังสัมภาษณ์ เรื่องอาการปวดหลัง โดย นพ.ปราโมทย์ อุดมเลิศวนสิน ผู้อำนวยการสถาบันกระดูกและข้อ โรงพยา...
อ่านทั้งหมด
วีดีโอ สัมนาดูแลผู้สูงวัยให้ใจเกินร้อย วีดีโอ งานสัมมนา ดูแลผู้สูงวัย ... ให้ใจเกินร้อย โดย นพ. ดำรงค์ สุกิจปัญญาโรจน์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ สถาบันหัวใ...
อ่านทั้งหมด
ทันตกรรมป้องกันฟันผุ... พาลูกน้อยตรวจสุขภาพฟันช่วงปิดเทอม ทันตกรรมป้องกันฟันผุ... พาลูกน้อยตรวจสุขภาพฟันช่วงปิดเทอม ฟันผุกับเด็กๆ คงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากไ...
อ่านทั้งหมด
ติดตามรับฟัง นพ.ไพศาล บุญศิริคำชัย ทาง FM 96.5 อสมท ติดตามรับฟังสัมภาษณ์ เรื่อง รู้จักโรคหัวใจ แบบง่ายๆ โดย นพ. ไพศาลบุญศิริคำชัย แพทย์สถาบันหัวใจเพอร์เฟคฮาร์ท โ...
อ่านทั้งหมด
ติดตามรับฟัง พญ.ปิยนาฎ ปรียานนท์ ทาง FM 90 ลูกทุ่งรักษ์ไทย ติดตามรับฟังสัมภาษณ์ เรื่องรู้จักโรคหัวใจ แบบง่ายๆ โดยพญ.ปิยนาฎ ปรียานนท์แพทย์สถาบันหัวใจเพอร์เฟคฮาร์ท โรงพยา...
อ่านทั้งหมด