CALL CENTER : 02 129 5555

โรงพยาบาลปิยะเวท ลงพื้นที่จัดกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

                 โรงพยาบาลปิยะเวท ห่วงใยสุขภาพประชาชน ออกหน่วยลงพื้นที่ตรวจสุขภาพประจำปี แก่เจ้าหน้าที่ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น (สำนักงานพัฒนาการและสำนักงานสุขุมวิท) โดยในงานนิดจากมีการตรวจสุขภาพและ รพ.ปิยะเวท ยังจัดให้มีบริการตรวจเพิ่มเติม อาทิเช่น บริการตรวจมวลกระดูก บริการตรวจสภาพผิวหน้า และบริการตรวจวัดสายตา เป็นต้น ให้แก่ผู้ร่วมงานอีกด้วย