CALL CENTER : 02 129 5555

คุณบิว กัลยาณี ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลปิยะเวท

เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่ผ่านมา คุณบิว กัลยาณี ได้เข้ารับการรักษาผ่าตัดก้อนเนื้อบริเวณหน้าอก ผลการวินิจฉัยไม่พบเชื้อมะเร็ง แต่เป็นฝีที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเท่านั้น