CALL CENTER : 021295555

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ "ส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน"

18 กันยายน 2561- โรงพยาบาลปิยะเวท ร่วมกับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการเป็นองค์กรต้นแบบ โครงการ "ส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน" โดยมีนายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน) และคุณศิริพร รัตนทัศนีย์ ผู้จัดการภาคกรุงเทพมหานคร บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมรสสุคนธ์ ชั้น 16 โรงพยาบาลปิยะเวท

 

 

บรรยากาศพิธีลงนาม ผู้บริหารทั้งสองฝ่ายถ่ายภาพร่วมกับตัวแทนพนักงานผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์

 

นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล รณรงค์สวมหมวกนิรภัย เพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัย