CALL CENTER : 021295555

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "โครงการพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านเอชไอวีฯ ใน รพ.เอกชน"

29 พฤษภาคม 2562 - โรงพยาบาลปิยะเวทและโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก ร่วมกับ องค์กรแฟมิลี่ เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (FHI 360) และศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ใน "โครงการพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านเอชไอวีแก่กลุ่มประชากรหลักในโรงพยาบาลเอกชน" ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อสนับสนุนการยุติเอดส์ภายในปี 2573 

โดยมีแพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล ประธานกรรมการบริษัทโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน) ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และ Dr. Stephen Mills ผู้อำนวยการระดับภูมิภาค โครงการ USAID LINKAGES ประเทศไทยและลาว องค์การแฟมิลี เฮลท์ อินเตอร์เนชันแนล (FHI 360) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมรสสุคนธ์ ชั้น 16 โรงพยาบาลปิยะเว