CALL CENTER : 02 625 6500

วิธีชำระเงิน

  • ท่านสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคารที่มีสัญลักษณ์  VISA และ MasterCard  ยกเว้นบัตรประเภท  Platinum Card