CALL CENTER : 02 625 6500

      คู่รักหลายคู่ที่กำลังวางแผนแต่งงาน หรือมีบุตร อาจกำลังคิดถึงการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ มากมาย แต่สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม นั่นคือการตรวจสุขภาพก่อนการสมรสหรือ ก่อนการมีบุตร เป็นการตรวจที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงสำหรับคู่สมรส เพื่อให้ว่าที่สามี-ภรรยาได้ตรวจให้รู้ปัญหาสุขภาพที่ซ่อนอยู่ เพื่อเป็นการป้องกันการติดโรค หรือความปลอดภัยในการมีทายาทในอนาคต

โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก

  • ผู้ชาย                           ราคา 2,950 บาท  (ราคาปกติ 3,890 บาท)
  • ผู้หญิง                          ราคา 3,390 บาท  (ราคาปกติ 4,490 บาท) 
  • ตรวจเป็นคู่ (ชาย/หญิง)     ราคา 5,500 บาท  (ราคาปกติ 8,200 บาท)
     

หมายเหตุ : ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ นัดเข้ารับบริการได้ที่ คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น 2

หมดเขต : 31 ธันวาคม 2560