CALL CENTER : 02 625 6500

การ ตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับเด็ก เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้ผู้ใหญ่ ผู้ปกครองควรให้ความใส่ใจและตระหนักถึงความสำคัญ ซึ่งหากตรวจพบความผิดปกติใดๆ ในระยะเริ่มแรก จะทำให้แพทย์และผู้ปกครองสามารถดูแลรักษาได้อย่างทันท่วงที ซึ่งการมีสุขภาพที่แข็งแรง สมบรูณ์จะเป็นการช่วยให้เด็กมีการเจริญเติบโต และมีพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ

ราคา 3,100 บาท  (ราคาปกติ 5,500 บาท)

 

หมายเหตุ :

  • กรุณางดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
  • อัตราดังกล่าวสำหรับผู้ถือสัญชาติไทยเท่านั้น

สอบถามรายละเอียด และนัดหมายเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M

 

 

 

หมดเขต :   31  ธันวาคม 2560