CALL CENTER : 02 625 6500

สิทธิประโยชน์การตรวจสุขภาพ    

  • ส่วนลด 50% โปรแกรมตรวจสุขภาพ - ครอบครัวสุขภาพดี สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

 

 

ระยะเวลา  :  1 มกราคม 2560   -  31 ธันวาคม 2560