CALL CENTER : 02 129 5555

สิทธิประโยชน์การตรวจสุขภาพ    

  • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกประเภท โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ซื้อ 1 แถม 1 

 

 

ระยะเวลา  :  1 มกราคม 2561 -  31 ธันวาคม 2561