CALL CENTER : 02 625 6500

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2560  

Platinum Package (สำหรับผู้หญิง) ​อัตราแพคเกจ 24,000 บาท

 

หมายเหตุ :

 

1. กรุณานัดหมายการตรวจสุขภาพล่วงหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลปิยะเวท โทร 02-625-6500 ทุกวัน เวลา 07.00 - 16.00 น.
2. กรุณางดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 8 - 10 ชั่วโมง
3. อัตราดังกล่าวสำหรับผู้ถือสัญชาติไทยเท่านั้น
4. สถานที่รับบริการ : ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 3 อาคาร Ideal Imaging Center โรงพยาบาลปิยะเวท
5. โรงพยาบาลปิยะเวทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สิทธิพิเศษ และราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และนัดเข้ารับบริการได้ที่ 
ตรวจสุขภาพชั้น 3 อาคาร Ideal Imaging Center โรงพยาบาลปิยะเวท

หมดเขต  31 มกราคม 2561

 

บทความน่ารู้เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจำปี