CALL CENTER : 02 129 5555

 

ประเภทของการผ่าตัดทำเลสิค

  • PRK wave front  เป็นการรักษาโดยจะขูดผิวกระจกตาออกก่อนยิงเลเซอร์ เหมาะสำหรับผุ้มีสายตาผิดปกติไม่มาก (ไม่ควรเกิน4.00D) หรือผู้ที่มีกระจกตาบางที่ไม่เหมาะกับการทำเลสิก หลังทำต้องใส่contact lensไว้3-5วันเพื่อให้แผลปิด 

ข้อดี  ตาแห้งน้อยกว่าและไม่มีความเสี่ยงในการใช้เครื่องมือแยกชั้นกระจกตา แต่เจ็บกว่าการทำเลสิกและการฟื้นตัวช้ากว่า

 

  • lasik wave front เป็นการรักษาโดยใช้เครื่องมือแยกชั้นกระจกตา microkeratome เปิดฝากระจกตาก่อนยิงเลเซอร์ จากนั้นจะปิดกลับไปเหมือนเดิม สามารถทำได้ในสายตาผิดปกติน้อยถึงมากได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนาของกระจกตา

ข้อดี  เจ็บน้อยกว่า PRK ฟื้นตัวเร็วกว่า แต่มีความเสี่ยงในการใช้เครื่องมือแยกชั้นกระจกตาและตาแห้งมากกว่า

 

  • SBK wave front วิธีการรักษาเหมือน LASIK แต่แยกชั้นกระจกตาบางกว่า เหมาะสำหรับผู้ที่มีสายตาผิดปกติมากไม่สามารถแก้ไขด้วยเลสิกได้          

ข้อดี  เหมือนเลสิก แต่ตาแห้งน้อยกว่าเลสิก