CALL CENTER : 021295555

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562 

Platinum Package (สำหรับผู้ชายอายุ 50 ปีขึ้นไป) ​อัตราแพคเกจ 22,000 บาท  

 

หมายเหตุ :

1. กรุณานัดหมายการตรวจสุขภาพล่วงหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลปิยะเวท โทร 02-129-5555 ทุกวัน เวลา 07.00 - 16.00 น.

2. กรุณางดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 8 - 10 ชั่วโมง

3. อัตราดังกล่าวสำหรับผู้ถือสัญชาติไทยเท่านั้น

4. สถานที่รับบริการ : ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 3 อาคาร Ideal Imaging Center โรงพยาบาลปิยะเวท

5. โรงพยาบาลปิยะเวทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สิทธิพิเศษ และราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และนัดเข้ารับบริการได้ที่ ตรวจสุขภาพชั้น 3 อาคาร Ideal Imaging Center โรงพยาบาลปิยะเวท

**อัตราแพคเกจนี้ ต้องเข้ารับบริการภายใน 31 มกราคม 2563 เท่านั้น