CALL CENTER : 021295555

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562

 

Platinum Package (สำหรับผู้หญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป) ​

อัตราแพคเกจ 23,800  บาท (ปกติราคา 28,000 บาท) ซื้อแพคเกจ

 

Platinum Package (สำหรับผู้ชายอายุ 50 ปีขึ้นไป)

อัตราแพคเกจ   18,700 บาท (ปกติราคา 22,000 บาท) ซื้อแพคเกจ

 

Gold Package (สำหรับผู้หญิงอายุ 35-50 ปี)

อัตราแพคเกจ   21,250 บาท (ปกติราคา 25,000 บาท) ซื้อแพคเกจ

 

Gold Package (สำหรับผู้ชายอายุ 35-50 ปี)

อัตราแพคเกจ   15,300  บาท (ปกติราคา 18,000 บาท) ซื้อแพคเกจ

 

Silver Package (สำหรับผู้หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี)

อัตราแพคเกจ   7,230  บาท (ปกติราคา 8,500 บาท) ซื้อแพคเกจ

 

Silver Package (สำหรับผู้ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี)

อัตราแพคเกจ   5,100  บาท (ปกติราคา 6,000 บาท) ซื้อแพคเกจ

 

Basic Package (ตรวจสุขภาพทั่วไปสำหรับชาย/หญิง)

อัตราแพคเกจ   2,800  บาท (ปกติราคา 3,300 บาท) ซื้อแพคเกจ

 

หมายเหตุ :

1. กรุณานัดหมายการตรวจสุขภาพล่วงหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลปิยะเวท โทร 02-129-5555 ทุกวัน เวลา 07.00 - 16.00 น.

2. กรุณางดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 8 - 10 ชั่วโมง

3. อัตราดังกล่าวสำหรับผู้ถือสัญชาติไทยเท่านั้น

4. สถานที่รับบริการ : ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 3 อาคาร Ideal Imaging Center โรงพยาบาลปิยะเวท

5. โรงพยาบาลปิยะเวทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สิทธิพิเศษ และราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และนัดเข้ารับบริการได้ที่ ตรวจสุขภาพชั้น 3 อาคาร Ideal Imaging Center โรงพยาบาลปิยะเวท

**อัตราแพคเกจนี้ ต้องเข้ารับบริการภายใน 30 เมษายน 2562 เท่านั้น