CALL CENTER : 021295555

 

มะเร็งปากมดลูก เช็คก่อน รู้ก่อน ป้องกันได้ ปลอดภัยกว่า

มะเร็งปากมดลูก คร่าชีวิตผู้หญิงไทยเฉลี่ย 14 คนต่อวัน หรือเฉลี่ยทั่วโลกทุก 2 นาที จะมีผู้หญิง 1 คน เสียชีวิตจากโรคนี้ สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก (หรือประมาณ 70% ของผู้ป่วยโรคนี้) มาจากการอักเสบเรื้อรังของปากมดลูกจากการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (Human papilloma Virus : HPV)

การฉีดวัคซีนจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในสตรีที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ แต่ในผู้ที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว สามารถฉีดได้เช่นกัน นอกจากนี้ผู้ชายรวมถึงกลุ่มรักร่วมเพศสามารถฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HPV และเป็นพาหะนำเชื้อไปสู่คู่สมรส รวมถึงสามารถป้องกันมะเร็งทวารหนักได้


แพคเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก สำหรับเด็ก (อายุ 9-14 ปี)

วัคซีน Gardasil Vaccine (4 สายพันธุ์) จำนวน 2 เข็ม

อัตราแพคเกจ 6,400 บาท

 

แพคเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก สำหรับผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป)

วัคซีน Gardasil Vaccine (4 สายพันธุ์) จำนวน 3 เข็ม

อัตราแพคเกจ 9,500 บาท

 

 

หมายเหตุ

  • อัตราดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล
  • วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ต้องซื้อชุดเหมาจ่ายเท่านั้น (ขอสงวนสิทธิ์การซื้อแยกรายเข็ม)
  • อัตราโปรโมชั่นดังกล่าวสำหรับลูกค้าคนไทย และชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับริการที่ โทร. 02-129-5555

 

หมดเขต :   31  ธันวาคม 2562