CALL CENTER : 021295555

แพคเกจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ - แบบรับยานอนหลับโดยวิสัญญีแพทย์ (Deep Sedation)

อัตราแพคเกจ 18,000 บาท

อายุ 50 ปีขึ้นไป ได้เวลาตรวจคัดกรอง "มะเร็งลำไส้ใหญ่"
 

มะเร็งลำไส้ใหญ่  เป็นโรคที่พบได้บ่อย ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป แต่สามารถป้องกันได้ด้วยการตรวจคัดกรองความผิดปกติเบื้องต้น ก่อนลุกลามกลายเป็นโรคมะเร็ง ผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีทุกคน จึงควรเข้ารับการตรวจด้วย วิธีการส่องกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ซึ่งเป็นวิธีการตรวจหาติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพที่สุด ผู้มีประวัติโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในครอบครัวถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ควรได้รับการตรวจคัดกรองก่อนอายุ 50 ปี

 

 

หมดเขต :   31  ธันวาคม 2562