CALL CENTER : 021295555

*เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

- ราคาเหมาจ่ายนี้ ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ
- สามารถซื้อได้ทั้งแบบแยกรายเข็ม และเป็นชุด 2,3 เข็ม
- โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*สอบถามเพิ่มเติม

- สำหรับเด็ก : ติดต่อศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น.
- สำหรับผู้ใหญ่ : ติดต่อศูนย์สูติ-นรีเวช ชั้น 2 เปิดให้บริกาทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00-18.00 น.