CALL CENTER : 021295555

PRK wave front  เป็นการรักษาโดยจะขูดผิวกระจกตาออกก่อนยิงเลเซอร์ เหมาะสำหรับผุ้มีสายตาผิดปกติไม่มาก (ไม่ควรเกิน4.00D) หรือผู้ที่มีกระจกตาบางที่ไม่เหมาะกับการทำเลสิก หลังทำต้องใส่contact lensไว้3-5วันเพื่อให้แผลปิด 

ข้อดี  ตาแห้งน้อยกว่าและไม่มีความเสี่ยงในการใช้เครื่องมือแยกชั้นกระจกตา แต่เจ็บกว่าการทำเลสิกและการฟื้นตัวช้ากว่า