CALL CENTER : 021295555

ศูนย์กุมารเวชกรรม

            ศูนย์กุมารเวชกรรมตั้งอยู่ภายในอาคารโรงพยาบาลปิยะเวท ชั้น Mเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08:00 -17:00 น.มีห้องตรวจทั้งหมด 3 ห้อง ห้องทำหัตถการ 1 ห้อง มีเครื่องมืออุปกรณ์ในการตรวจ พร้อมสามารถทำหัตถการ โดยแพทย์ผู้ชำนาญ

            ศูนย์กุมารเวชกรรม ให้บริการทางกุมารเวชเริ่มตั้งแต่ผู้รับบริการมีอายุตั้งแต่ 1 สัปดาห์ – 15 ปี ให้บริการการรักษาเกี่ยวกับเด็กอย่างครบวงจรและครอบคลุมทุกสาขาวิชาทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น เพราะเด็กเป็นวัยที่มีการพัฒนาการอย่างรวดเร็ว การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจึงมีความจำเป็นอย่างมาก

 

แผนกต่างๆในศูนย์กุมารเวชกรรม

      แผนกทารกแรกเกิด ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์ โดยให้คำปรึกษาแก่มารดาเพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็นการตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพมีกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านทารกแรกเกิดดูแลเด็กทารกหลังคลอดอย่างใกล้ชิด เน้นการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ และส่งเสริมให้มารดามีความมั่นใจในการเลี้ยงดูบุตรอย่างดี หากทารกเจ็บป่วยจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยเครื่องมือที่พร้อมในหอวิกฤตเด็กอ่อน (NICU) กุมารแพทย์และพยาบาลห้องเด็กอ่อนให้การบริการแก่ผู้ป่วยและญาติอย่างต่อเนื่อง มีการนัดติดตามในช่วง 1 เดือนแรก รวมถึงมีคลินิกนมแม่ให้บริการปรึกษาแก่มารดาเกี่ยวกับการให้นมบุตร

      แผนกกุมารเวชกรรม มีการให้บริการรักษาโดยกุมารแพทย์ มีการให้บริการ ดังนี้ ให้บริการรักษาโรคทั่วไปในเด็ก ให้การดูแลส่งเสริมสุขภาพในเด็กปกติ ติดตามพัฒนาการและให้คำแนะนำ กระตุ้นให้เหมาะสมตามวัย ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปในเด็ก และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง

 

แผนกกุมารเวชกรรมมีทีมกุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่

 • กุมารแพทย์เฉพาะโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ให้การดูแลเฉพาะด้านปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหาร และตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมโดยการส่องกล้องทางเดินอาหาร
 • กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับภูมิแพ้ แพ้อากาศ แพ้อาหาร โรคหอบหืด ให้การตรวจทดสอบหาสารก่อภูมิแพ้ทั้งอาหารและระบบทางเดินหายใจ
 • มีทีมแพทย์ที่ปรึกษาจากโรงเรียนแพทย์เพื่อให้ครอบคลุมทุกปัญหาสุขภาพเด็ก
 • กุมารแพทย์โรคหัวใจรับปรึกษาโรคหัวใจในเด็กสามารถตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดด้วยการตรวจEchocardiogram
 • กุมารแพทย์โรคระบบประสาท รับปรึกษาปัญหาโรคทางระบบประสาท โรคลมชัก ตรวจคลื่นสมองเพื่อวินิจฉัยโรคลมชัก
 • กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการเด็ก ให้การตรวจทางด้านพัฒนาการอย่างละเอียด และให้การวินิจฉัยปัญหาทางด้านพัฒนาการการเลี้ยงดู
 • กุมารแพทย์โรคไต ปรึกษาด้านการทำงานของไตและระบบทางเดินปัสสาวะ
 • กุมารแพทย์โรคต่อมไร้ท่อ ให้การดูแลรักษาด้านความเตี้ย ความสูง การเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย การให้ฮอร์โมนรักษาเพื่อเพิ่มความสูง โรคอ้วน

 

นอกจากนั้นยังมีการเชื่อมโยงกับแผนกอื่นๆ เพื่อการดูแลที่ครอบคลุม คือ

 • ศัลยแพทย์เฉพาะทางกุมารเวช
 • จิตเวชเด็กและนักกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
 • แพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินหายใจ เพื่อวินิจฉัยภาวะนอนกรนในเด็ก โดยการตรวจ Polysomnography
 • ทันตกรรมเด็ก ทั้งนี้เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเด็กของโรงพยาบาลปิยะเวทมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
 • จักษุแพทย์ ดูแลปัญหาทางสายตาและโรคทางตาสำหรับเด็ก