CALL CENTER : 021295555

      ศูนย์จักษุ และเลสิค เพราะดวงตาเป็นอวัยวะที่มีบทบาทเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวันการมองเห็นโดยปกติเกิดขึ้นเมื่อแสงจากวัตถุวิ่งผ่านกระจกตาและเลนส์ตาไปตกพอดีบนจอประสาทตา จากนั้นจอประสาทตาจะส่งภาพซึ่งอยู่ในรูปของคลื่นไฟฟ้าไปยังสมองเพื่อแปลเป็นภาพที่เราเห็น ซึ่งหากภาพที่ชัดเจนตกบนจอประสาทตาพอดีเราจะเห็นภาพนั้นได้คมชัด ถ้ากำลังการรวมแสงของตาไม่ตกพอดีที่จอประสาทตาจะทำให้เกิดภาวะสายตาผิดปกติ

ศูนย์จักษุให้บริการดังต่อไปนี้ 
     

ศูนย์จักษุและเลสิค โรงพยาบาลปิยะเวท ตั้งอยู่ภายในอาคารชั้น 6  เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ให้บริการรักษาโรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับดวงตาอย่างครบวงจร โดยมีจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีประสบการณ์ ในการดูแลรักษาพร้อมด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีสำหรับตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางจักษุที่ทันสมัย อาทิ เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา เครื่องวัดความดันตา เครื่องเลเซอร์รักษาตา เครื่องสลายต้อกระจก ช่วยในการวินิจฉัยและรักษาโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ

ศูนย์จักษุและเลสิค โรงพยาบาลปิยะเวท ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทางจักษุอย่างครบวงจร โดยมีจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีประสบการณ์ในการดูแลรักษาพร้อมด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีสำหรับตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางจักษุที่ทันสมัย ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคจอประสาทตา (Retina)
 • ตรวจรักษาและผ่าตัดต้อกระจก (Cataract)
 • ตรวจรักษาภาวะสายตาสั้น ยาว ด้วยการทำเลสิค (Lasik)
 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคต้อหิน (Glaucoma)
 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคอุบัติเหตุตาทุกประเภท (Ocular Trauma)
 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคกระจกตา (Cornea)
 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคตาในเด็ก (Pediatric Eye)
 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคจักษุประสาทวิทยา (Neuroophthalmology)
 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคตาอักเสบ (Uveitis)

      ศูนย์จักษุวิทยามีจักษุแพทย์ที่ชำนาญในการผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมทางเลือกสำหรับการเลือกใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดโฟกัสภาพทุกระยะ (Multifocal Lens) ทำให้ผู้ป่วยมีความคล่องตัวมากขึ้นสามารถมองชัดทั้งใกล้และไกลโดยไม่ต้องพึ่งพาแว่นสายตา และการใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดโฟกัสภาพระยะเดียว (Monofocal Lens)

ศูนย์เลสิคให้บริการดังต่อไปนี้

     ศูนย์จักษุและเลสิค โรงพยาบาลปิยะเวท ได้นำเทคโนโลยีการรักษาภาวะสายตาสั้น ยาว ด้วยเครื่อง Nidek Laser Excimer รุ่น Navex Quest มาใช้ ซึ่งเป็นเครื่องที่มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพ ความแม่นยำ และความปลอดภัยสูง ผ่านการรับรองมาตรฐาน US FDA  ประกอบด้วย

 • High Speed Eye Tracking System มีความปลอดภัยสูงในการยิงซ้ำที่เดิมของแสงเลเซอร์ ด้วยระบบติดตามลูกตาความเร็ว 1000 Hz
 • Cyclotorsion Error Correction คือ ภาวะที่กระจกตาเราหมุนจากการเปลี่ยนอิริยาบถ เช่น การนั่ง การนอน ซึ่งเป็นภาวะปกติที่เกิดขึ้นกับตาเรา ซึ่งภาวะนี้เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่มีความสำคัญในการรักษาสายตาของคนไข้โดยเฉพาะคนไข้ที่มีสายตาเอียง โดยปกติการตรวจสายตาและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของดวงตาคนไข้จะเป็นการตรวจในท่านั่งแต่เมื่อฉายเลเซอร์ผู้ป่วยจะต้องอยู่ในท่านอน ซึ่งจะทำให้กระจกตาคนไข้เกิดภาวะกระจกตาหมุน ดังนั้นถ้ามีการใช้ข้อมูลต่าง ๆ ของดวงตาคนไข้ที่เป็นการนั่งตรวจมาทำการรักษาจะทำให้ความแม่นยำประสิทธิภาพในการรักษาลดน้อยลง
 • Visual Axis Based Ablation การรักษาสายตาโดยใช้จุดศูนย์กลางการมองเห็นเป็นแกนในการรักษา โดยตัวเครื่องจะจดจำศูนย์กลางของการมองเห็นและตั้งเป็นแกนในการรักษาในกรณีที่ผู้ป่วยที่มีความแตกต่างกัน ระหว่างจุดศูนย์กลางการมองเห็นและจุดศูนย์กลางของรูม่านตา การใช้ระบบ Visual Axis Based Ablation จะทำให้มีความถูกต้องและแม่นยำสูงในการฉายเลเซอร์
 • Combine Laser Beam Technology เทคโนโลยีของลำแสงเลเซอร์ที่ใช้ในการรักษาสายตามีทั้งแบบ Slit scanning เพื่อทำให้ผิวของการรักษามีความเรียบเนียนและMultiple point เพื่อใช้ในการรักษาบริเวณที่ต้องการความละเอียดเฉพาะได้เป็นอย่างดี และลดระยะเวลาในการฉายเลเซอร์
 • รวมทั้งมีโปรแกรมใหม่ ในการรักษาสายตาผิดปกติอื่นๆ ได้แก่ Wavefront Technology (โปรแกรม OPDCAT), ภาวะสายตายาวตามวัย หรือ Presbyopia (โปรแกรม PAC), ภาวะสายตาผิดปกติที่ซับซ้อน (โปรแกรม CATz)

 

ทั้งนี่ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์จักษุและเลสิก โรงพยาบาลปิยะเวท
โทร.02-129-5555