CALL CENTER : 021295555

      ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลปิยะเวท ให้บริการรักษาอาการผิดปกติของไตระยะรุนแรง โดย Utillzing Computerized Hemodialysis Units นั้น สามารถบันทึกข้อมูลที่สำคัญและมีประโยชน์ในการวางแผนการรักษาเพื่อให้ได้ ผลดีที่สุดพร้อมทั้งบริการ การฟอกเลือดอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย การรักษา จนถึงการฟอกเลือดด้วยวิทยาการที่ทันสมัย และได้มาตรฐาน โดยใช้ระบบน้ำสะอาดเพื่อขจัดธาตุโลหะต่าง ๆ ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลปิยะเวท ยังพรั่งพร้อมไปด้วยเครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต และพยาบาลที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการอย่างครบครัน พร้อมการตกแต่งสถานที่อย่างเป็นสัดส่วน ในบรรยากาศที่โปร่งสบาย อยู่ใกล้กับหออภิบาลผู้ป่วยหนัก (ICU) หากมีปัญหาฉุกเฉินสามารถเข้ารับการรักษาอาการที่วิกฤตเหล่านั้นได้อย่างทันท่วงที

  • ระบบทำน้ำบริสุทธิ์ ให้บริการฟอกเลือดด้วยระบบน้ำบริสุทธิ์ (R.O.) เราให้ความสำคัญกับระบบทำน้ำบริสุทธิ์ เป็นอย่างมากเพราะไม่ต้องการให้มีเชื้อโรคปนเปื้อนในน้ำบริสุทธิ์
  • น้ำยาล้างไต น้ำยา ล้างไต จะเน้นในส่วนของน้ำยา ซึ่งเชื้อโรคสามารถปนเปื้อนและมีการเจริญเติบโตได้ง่าย ที่ศูนย์ไตเทียมเราใช้ผงโซเดียมไบคาร์บอเนตบริสุทธิ์ เพื่อขจัดแบคที่เรียที่ปนเปื้อนมากับน้ำยาล้างไตในระหว่างฟอกเลือดได้
  • ตัวกรองเลือด ได้เลือกใช้ตัวกรองเลือดชนิด High-Flux / High – Efficiency Dialyzer เป็น Synthetic membraneสังเคราะห์ ขึ้นมาเพื่อให้มีความใกล้เคียงกับไตของเรามากที่สุด ทำให้เกิดการกระตุ้นการอักเสบในร่างกายน้อยที่สุด เนื่องจากตัวกรองเลือดมีสิ่งแปลกปลอมที่เลือดผู้ป่วยจำเป็นต้องสัมผัสกับตัว กรองเลือดเป็นเวลานาน ๆ

นอกจากนี้ เรายังคำนึงถึงประสิทธิภาพของการขจัดของเสียโมเลกุลเล็กและใหญ่ โดยแพทย์จะเป็นผู้เลือกขนาดของตัวกรอง เพื่อความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน และมีการตรวจเลือดวัดปริมาณของเสียเพื่อประเมินความเพียงพอของการฟอกเลือด


ข้อแนะนำ

 - หากต้องการรับการผ่าตัด ถอนฟัน ผู้ป่วยที่มีประจำเดือน หรือมีบาดแผลมีเลือดออก ควรแจ้งให้แพทย์และพยาบาล ทราบเพื่อลดยาต้านการแข็งตัวของเลือด มิฉะนั้นอาจมีเลือดออกมากจนเกิดอันตรายได้
 - ขณะ ฟอกเลือด อาจมีความดันโลหิตต่ำ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ ใจสั่นหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ หรือมีอาการผิดปกติใด ๆ ควรแจ้งให้แพทย์ และพยาบาลทราบทันที
 - ระหว่างการฟอกเลือด ควรหลีกเลี่ยงการับประทานอาหาร เพราะการรับประทานอาหารจะทำให้เลือดไปที่บริเวณ กระเพาะอาหารและลำไส้มากกว่าปกติอาจทำให้มีความดันโลหิตต่ำได้
 - หลังการฟอกเลือด อาจมีอาการอ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน ถ้ามีอาการดังกล่าว ควรแจ้งให้แพทย์และพยาบาลทราบ
 - หลังการฟอกเลือด อาจจะมีผลตกค้างของยาต้านการแข็งตัวของเลือด ควรระวังการกระทบกระแทก หรืออุบัติเหตุ อาจทำให้เกิดรอยเขียวช้ำได้