CALL CENTER : 021295555

      สถาบันกระดูกและข้อ โรงพยาบาลปิยะเวท ตั้งอยู่ที่ชั้น G อาคารโรงพยาบาลปิยะเวท เพราะร่างกายของคนเรามีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอ โครงสร้างของร่างกายโดยเฉพาะโครงสร้างกระดูกและข้อ ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัว จึงนับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ความผิดปกติของกระดูกและข้อ จากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือแม้แต่ช่วงวัยของอายุที่เปลี่ยนไป สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะกระดูกและข้อทั้งสิ้น ดังนั้นโครงสร้างของร่างกายต้องประสบกับปัญหาดังกล่าว อาจจะส่งผลให้การดำเนินชีวิตประจำวัน และการทำงานติดขัดไม่ราบรื่นเท่าที่ควร

      โรคกระดูก และข้อสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัย อาทิภาวะกระดูกสันหลังคดจากความผิดปกติของกระดูกตั้งแต่กำเนิด หรือเกิดขึ้นเองในภายหลัง เช่น โรคข้อเสื่อม (Degenerative Joint Disease) ซึ่งนับเป็นกลุ่มโรคที่คุกคามผู้สูงอายุมากที่สุด นอกจากนี้ยังอาจเกิดขึ้นกับอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน อันเนื่องมากจากน้ำหนักตัวที่มากเกินไป หรือยกของหนักผิดวิธี การบาดเจ็บของกระดูกและเส้นเอ็น การติดเชื้อตลอดจนเนื้องอกของกระดูกสันหลัง ดังนั้นอาการของโรคจึงขึ้นอยู่กับสาเหตุ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจะทำการตรวจวินิจฉัย เพื่อพิจารณาถึงแนวทางในการรักษาที่ถูกต้อง

 

การให้บริการของสถาบันกระดูกและข้อ

  • การรักษาโรคทางกระดูกสันหลัง
  • การรักษาโรคข้อ เช่น ข้อเข่า ข้อไหล่ ข้อสะโพก ข้อมือ
  • การรักษาโรคกล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น
  • การรักษากระดูกหัก และข้อเคลื่อน
  • การรักษาความผิดปกติทางโครงสร้างของร่างกาย ทั้งในเด็ก และผู้ใหญ่
  • การรักษาภาวะความเสื่อมถอยของสมรรถภาพของร่างกายตามกาลเวลา
  • การรักษาโรคกระดูกอันสืบเนื่องมาจากความผิดปกติของการทำงานของเซลล์กระดูกรวมถึงภาวะกระดูกพรุน
  • การรักษาอาการปวด หรือบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ
  • การผ่าตัดโดยการส่องกล้องทั้ง ข้อเข่า ข้อไหล่ ข้อมือ และข้อเท้า
  • การผ่าตัดแก้ไขความพิการ แขน ขา ในผู้ป่วยเด็ก
  • การผ่าตัดแก้ไขกระดูกผิดรูป
  • การผ่าตัดข้อเข่าเทียม ข้อไหล่เทียม ข้อสะโพกเทียม
  • การผ่าตัดรักษาโรคเนื้องอกกระดูก
  • และอื่น ๆ อีกมากมาย

 

เวลาทำการสถาบันกระดูกและข้อ

             เปิดบริการทุกวัน   ตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.00 น.

 

สถานที่ตั้ง

            ชั้น  G   อาคารโรงพยาบาลปิยะเวท

 

การติดต่อนัดหมาย

            โทรศัพท์   02 625 6555