CALL CENTER : 021295555

      ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลปิยะเวท สุขภาพร่างกายที่ดีหาซื้อไม่ได้ แต่การดูแลเพื่อป้องกันโรคร้ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สามารถช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีได้ เพราะลักษณะการดำรงชีวิตของแต่ละบุคคลต่างกัน ความเสี่ยงในการเกิดโรคก็ต่างกัน แม้กระทั่งการที่บุคคลในครอบครัวเป็นหรือเคยเป็นโรคใดโรคหนึ่งก็อาจก่อให้เกิดโรคทางกรรมพันธุ์ได้เช่นกัน ความเสี่ยงที่กล่าวถึงบางครั้งเราไม่คิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญอะไรและไม่น่าจะต้องกังวลถึงในความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอและมีโรคแอบซ่อนอยู่โดยไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆ แล้วใครจะเป็นคนบอกเราได้ว่าเรามีความเสี่ยงอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุของโรคร้าย การตรวจสุขภาพประจำปีอย่างต่อเนื่องสามารถช่วยคุณได้ ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในปัจจุบันนี้สามารถบอกให้รู้ถึงความเสี่ยงของโรคที่อาจเกิดขึ้นกับตัวท่านในอนาคต เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สร้างความเสี่ยงในการเกิดโรค หรือในกรณีที่เริ่มมีอาการก็จะได้หาทางป้องกันไม่ให้ลุกลามกลายเป็นโรคต่อไป หรือวินิจฉัยให้รู้

ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลปิยะเวท มีความพร้อมที่จะให้บริการในด้าน

  • การตรวจสุขภาพ มีโปรแกรมการตรวจสุขภาพหลากหลายให้เลือกอย่างเหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการ ตั้งแต่ โปรแกรมการตรวจสายตา โปรแกรมการตรวจสุขภาพคู่รัก โปรแกรมการตรวจสุขภาพทั่วไป โปรแกรมการตรวจสุขภาพของสตรีวัยทอง เป็นต้น
  • การตรวจสุขภาพนอกสถานที่ เรามีความพร้อมในการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงานบริษัทในสถานที่ทำงานด้วยการตรวจร่างกายโดยแพทย์ ร่วมกับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อช่วยในการคัดกรองโรคให้คำแนะนำอย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานบริษัทมีความสมบูรณ์พร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจในการปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างเต็มที่
  • การให้คำปรึกษาและคำแนะนำจากทีมงานและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เช่น การให้คำแนะนำทางโภชนาการด้านอาหารแก่ผู้รับบริการอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยโภชนากรผู้เชี่ยวชาญ การให้คำแนะนำจากแพทย์เฉพาะทางในแต่ละระบบ
  • การป้องกันโรค เราตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรค ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของการเกิดโรคต่างๆ ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจถึงโรคต่างๆ รวมถึงการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีน เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบเอ เป็นต้น

 

เวลาทำการศูนย์ตรวจสุขภาพ

           เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 07.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

สถานที่ตั้ง

          ชั้น  3  อาคาร Ideal Imaging Center

 

การติดต่อนัดหมาย

          โทรศัพท์   02 129 5555