CALL CENTER : 02 129 5555
อยากทราบว่าถ้าเป็นโรคไวรัสตับอักเสบ บี จะมีโอกาสหายมั้ยคะ แล้วจะมีวิธีป้องกันไปสู่บุตรได้อย่างไรคะ

มีโอกาสหายได้ครับ แต่ถ้าเป็นพาหะแล้วมีโอกาสหายน้อย ป้องกันการไปสู่บุตรด้วยการฉีดภูมิต้านทานและวัคซีนตั้งแต่เริ่มแรกที่เด็กเกิดเลยครับ