CALL CENTER : 021295555

คณะแพทย์

นพ. เกียรติยศ โคมิน สาขาความเชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา สาขาความเชียวชาญพิเศษ : ศัลยกรรมศีรษะและลำคอ
รศ.นพ. ศิริพรชัย ศุภนคร สาขาความเชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา สาขาความเชียวชาญพิเศษ : อนุสาขาศัลยศาตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า