CALL CENTER : 021295555

เทคโนโลยีทางการแพทย์

สถาบันหัวใจเพอร์เฟคฮาร์ทมีเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและแม่นยำในการช่วยวินิจฉัยโรค และการเตรียมการรักษาโดยใช้เวลาในการตรวจน้อยลง และช่วยลดระยะเวลาการนอนพักในโรงพยาบาลของผู้ป่วย

 

เทคโนโลยีในการวินิจฉัย

 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อน3 มิติและ 4 มิติ (Echocardiography)
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการใช้เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ (Echocardiography, echo) หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic resonance imaging, MRI) ร่วมกับการออกกำลังกาย หรือการให้ยา
 • การตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(MRI) โดยสามารถให้ข้อมูลทั้งหมดของการทำงานของหัวใจ ลิ้นหัวใจ เส้นเลือดหัวใจ และสภาวะของเลือดที่หล่อเลี้ยงส่วนต่างๆ ของหัวใจ โดยไม่ต้องมีการฉีดสารทึบรังสีหรือการสัมผัสต่อรังสีเอกซ์ (X- ray)
 • การตรวจหลอดเลือดหัวใจและการทำงานของหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ความเร็วสูง (Multi-detector CT scanner) โดยไม่ต้องสวนหัวใจโดยตรง
 • การตรวจหาความผิดปกติของจังหวะการเต้นของหัวใจ (Holter monitoring)
 • การตรวจสวนหัวใจด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุด (Coronary Angiography)
 • การตรวจสอบหัวใจเพื่อทดสอบไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram Testing)
 • การตรวจหาสาเหตุของอาการเจ็บหน้าอก (Chest pain center) ด้วยการเลือกใช้เครื่องมือที่ทันสมัยให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อให้ผู้ป่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ได้ผลการวินิจฉัยที่รวดเร็วและแม่นยำ มากที่สุด
 • การตรวจและวินิจฉัยผู้ป่วยเป็นลมหมดสติด้วยสาเหตุต่าง ๆ (Syncope Syndrome Center)

 

เทคโนโลยีในการรักษา

เนื่องจากสถาบันหัวใจเพอร์เฟคฮาร์ท มีทีมแพทย์หัวใจที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละสาขาของโรคหัวใจและหลอดเลือด ทางสถาบันจึงสามารถให้การรักษาโรคเฉพาะต่างๆ ทางหัวใจและหลอดเลือด ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุด การรักษาดังกล่าวได้แก่การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันด้วยวิธีการบอลลูนหรือใส่ขดลวด (Percutaneous coronary intervention)

 • การรักษาโรคลิ้นเลือดหัวใจตีบด้วยการสวนสายและขยายลิ้นหัวใจ (โดยไม่ต้องผ่าตัด)
 • การรักษาโรคหัวใจผิดปกติแต่กำเนิดบางอย่างด้วยการสวนสายและใช้อุปกรณ์พิเศษโดยไม่ต้องผ่าตัด
 • การรักษาหลอดเลือดตีบตันในส่วนอื่นของร่างกายนอกเหนือจากหลอดเลือดหัวใจ
 • การใส่ เครื่องกระตุ้นหัวใจ (Permanent pacemaker placement)
 • การใช้คลื่นวิทยุจี้สายไฟฟ้าในหัวใจเพื่อรักษาภาวะหัวใจที่เต้นผิดจังหวะ (Radiofrequency ablation)
 • การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ การเปลี่ยนหรือซ่อมแซมลิ้นหัวใจ (Open heart surgery)
 • การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอกจากหลอดเลือดหัวใจตีบตันหรือหัวใจล้ม เหลวซึ่งไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา การทำบอลลูน การใส่ขดลวด หรือการผ่าตัด โดยใช้เครื่องมือชนิดใหม่ที่เรียกว่า EECP ซึ่งจะเพิ่มปริมาณเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจและช่วยให้สมรรถภาพการบีบตัว ของกล้ามเนื้อหัวใจเป็นไปได้ง่ายขึ้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีผลให้อาการเจ็บหน้าอกและอาการเหนื่อยง่ายลดลง

 

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ  ในผู้ป่วยโรคหัวใจ การทำการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจสามารถทำให้อาการทางโรคหัวใจลดลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจโดย สถาบันหัวใจเพอร์เฟคฮาร์ท (Perfect Heart Rehabilitation and Fitness Center ) มีโปรแกรมต่างๆ ของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ และมีการปรับให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละคน ผู้ป่วยทุกคนที่เข้ามาในโปรแกรมจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์และพยาบาล