CALL CENTER : 021295555

รองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

ศูนย์รักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน โรงพยาบาลปิยะเวทมีนวัตกรรมรองเท้าที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีประสิทธิภาพและมีขนาดที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยที่มีแผลที่เท้าจากโรคเบาหวา่น โดยเป็นการตัดให้เหมาะสมในแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยดูแลโดยสามารถจำกัดหรือลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดกับแผลที่บริเวณเท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสของการตัดเท้าน้อยลง โดยรองเท้าทุกคู่จะมีการออกแบบและจัดทำรองเท้า ด้้วยวัสดุที่มีคุณภาพ ออกแบบเป็นพิเศษ ทำให้ผู้ป่วยสามารถมั่นใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้