CALL CENTER : 021295555

เทคโนโลยีในการบริการด้านสุขภาพหัวใจแบบครบวงจร

เทคโนโลยีในการบริการด้านสุขภาพหัวใจแบบครบวงจร ดังต่อไปนี้

  • โปรแกรม ฟื้นฟู สมรรถภาพหัวใจ (Cardiac Rehabilitation Program) ; โปรแกรมการออกกำลังกาย ที่ปลอดภัยและจัดขึ้นจำเพาะสำหรับผู้ป่วย โรคหัวใจ เฉพาะบุคคล โดยมีการติดตามด้วย คลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกาย ( Monitored ECG)
  • โปรแกรม ฟิตเนสสำหรับผู้สูงอายุ(Optimal Aging Program) ; โปรแกรมการออกกำลังกาย สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันและแก้ไขสาเหตุของปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ เช่น การล้ม เป็นต้น
  • โปรแกรม ควบคุมน้ำหนัก อย่างสุขภาพดี(Healthy Weight Control Program) ; โปรแกรมสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก ประกอบไปด้วย โปรแกรมการออกกำลังกาย ที่เน้นการเผาพลาญไขมันที่สะสมในร่างกาย และ กระชับกล้ามเนื้อ ให้ได้รูปร่างสมส่วน รวมทั้งการจัด อาหารลดน้ำหนัก โดยโภชนากรซึ่ง มีการคำนวณปริมาณพลังงานและไขมันที่เหมาะสม ซึ่งจะคำนวณตามความต้องการไขมันจริงของร่างกาย
  • โปรแกรม ฟิตเนสสำหรับบุคคลทั่วไป (Medical Fitness Program) ; โปรแกรมสำหรับสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการป้องกันการเกิดโรคต่างๆ และผู้ที่ต้องการมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น หรือผู้ที่ไม่เคยออกกำลังกายและต้องการเริ่มออกกำลังกายด้วยโปรแกรมที่ ปลอดภัยและเหมาะสมเฉพาะ กับตัวเองโดยมีการประเมินสมรรถภาพร่างกาย (Physical Fitness Test)ก่อนเข้ารับบริการ
  • Perfect Heart Food Corner ; อาหารที่ดีมีประโยชน์นั้น เปรียบเสมือน ״ยา״ ที่แพทย์สั่งให้ผู้ป่วยทุกราย “Perfect Heart Food Corner” จึงได้เปิดให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ และจำหน่ายอาหารสำหรับผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ โรคไต และผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก รวมทั้งผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพ ทั้งนี้องค์ประกอบของอาหารจะถูกคัดสรรให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อหัวใจ มีคุณค่าทางโภชนาการในสัดส่วนที่เหมาะสม และควบคุมการผลิตโดยโภชนากรทุกจาน