CALL CENTER : 021295555

เทคโนโลยีทางการแพทย์

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูจะใช้เครื่อง NCS/EMG ที่ทันสมัย เพื่อประเมินสภาพทั่วไปของกล้ามเนื้อ เช่น รากประสาท หรือการกดทับเส้นประสาท ความเสียหายของเส้นประสาท และโรคกล้ามเนื้อ

โปรแกรมพิเศษที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพของเรา มีดังต่อไปนี้

 • โปรแกรมลดความเจ็บปวด
  • โปรแกรมรักษาอาการปวดหลัง
  • โปรแกรมรักษาอาการปวดคอ
  • โปรแกรมรักษาโรคข้ออักเสบ
 • โปรแกรมรักษาบาดแผล
 • โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็ก
 • โปรแกรมประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ
 • การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัด
  • ผ่าตัดเปลี่ยนเข่า
  • ผ่าตัดเปลี่ยนสะโพก
  • ผ่าตัดกระดูกสันหลัง
 • โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 • โปรแกรมรักษาการบาดเจ็บของกระดูกสันหลัง
 • โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพการทรงตัวและสมดุล
 • โปรแกรมปัญหาในการกลืน
 • โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ
 • โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพทรวงอก
 • เราให้การบริการที่เป็นเลิศ ด้วยการ
  • ฝังเข็ม
  • กิจกรรมสำหรับการดำรงชีวิตประจำวัน
  • การบำบัดด้วยการละเล่น
  • ธาราบำบัดและการออกกำลังกายในน้ำ
  • โปรแกรมฟื้นฟูแขน
  • การหล่อ/ใส่เฝือกตามช่วงเวลา
  • การประเมินและการจัดการการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ
  • การฉีดโบท็อกซ์
  • โปรแกรมการฝึกเดินและการทรงตัว
  • การศึกษาการประเมินด้วยไฟฟ้า