อายุเกิน 50 ปี ควรตรวจคัดกรองการได้ยินทุกราย

ผู้สูงวัย ทำไม…ต้องตรวจการได้ยิน

     “องค์การอนามัยโลกเผยอายุเกิน 50 ปีควรตรวจคัดกรองการได้ยินทุกราย องค์การอนามัยโลก จัดงานแถลงข่าวสำหรับแพทย์ผู้เชียวชาญทั่วโลกเมื่อวันที่ 17 พฤษจิกายน 2564 ถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรอง  ปัญหาการได้ยินในผู้สูงอายุเป็นครั้งแรกของวงการแพทย์”ปัญหาการได้ยินเมื่ออายุมากขึ้นคนส่วนใหญ่มักคิดว่าเป็นเรื่องปกติ เราพบเห็นผู้คนทั่วไปรวมทั้งคนใกล้ชิด มีปัญหานี้กันมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่ออายุเกิน 60 ปี มีโอกาสถึง 65% ที่จะมีปัญหาการได้ยิน แต่สาเหตุที่ทางองค์การอนามัยโลกหันมาให้ความสำคัญกับการตรวจคัดกรองการได้ยินในผู้ที่อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปนั้น มาจากผลงานวิจัยของทีมงานวิจัยของทาง University College London พบว่าปัญหาการได้ยิน นำมาซึ่งภาวะไม่พึงประสงค์หลายประการ เช่น ภาวะแยกตัวจากสังคม ภาวะซึมเศร้า ปัญหาการทรงตัวพลัดตกหกล้ม และที่สำคัญคือ ภาวะสมองเสื่อมที่เพิ่มขึ้นโดยได้ค้นพบแล้วว่า ถ้าผู้สูงอายุมีปัญหาการได้ยิน จะมีความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นถึงเกือบสองเท่าเมื่อเทียบกับคนที่ไม่มีปัญหาการได้ยิน  แต่มองในแง่ดี คือปัญหาการได้ยินนับเป็นปัจจัยเสี่ยงสามารถป้องกันได้ เพราะ ความเสี่ยงนี้จะหายไปหากผู้สูงอายุได้รับการดูแลรักษาด้านการได้ยินแล้ว

ทำไมปัญหาการได้ยินถึงเป็นความเสี่ยงสูงสุดของภาวะสมองเสื่อมที่ป้องกันได้

     ปัญหาการได้ยินทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมได้ทั้งทางตรง คือเมื่อมีเสียง คำพูด การสนทนาเข้าไปกระตุ้นสมองน้อยลงสมองก็จะเสื่อมถอยและประมวลผลได้น้อยลง ช้าลงเรื่อยๆ งานวิจัย พบว่าในคนที่มีภาวะการได้ยินเสื่อมเวลานาน เมื่อสแกนสมองพบว่าเนื้อสมองผ่อลงโดยเฉพาะเนื้อสมองส่วนที่เกียวข้องกับการแปลผลภาษา ซึ่งหากปล่อยเป็นระยะเวลานาน จนเกิดภาวะดังกล่าวแล้วนั้น การกระตุ้นให้สมองกลับมาทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพดังเดิมอาจต้องใช้เวลามาก ส่วนปัญหาการได้ยินที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมโดยทางอ้อมนั้นผ่านปัจจัยต่างๆเช่น เมื่อฟังไม่ชัดไม่เข้าใจ หลายท่านก็เกิดภาวะแยกตัวจากสังคม ภาวะซึมเศร้า สับสน มีอารมณ์ฉุนเฉียว ทะเลาะกับครอบครัว กลายเป็นไม่พูดคุยกัน ซึ่งภาวะเหล่านี้นั้นนอกจากทำให้คุณภาพชีวิตลดลงแล้ว ยังล้วนเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมตามมาด้วยทั้งสิ้น

เรามีวิธีการป้องกันผลข้างเคียงของภาวะสมองเสื่อมนี้ได้อย่างไร

     ถ้าไม่มีการตรวจคัดกรองการได้ยินหลายท่านอาจไม่ทันได้สังเกตตนเองเนื่องจากความเสื่อมค่อยๆเกิดขึ้นทีละน้อยจากสถิติพบว่าส่วนใหญ่กว่าที่จะตัดสินใจเข้ารับการรักษานั้นหลายๆท่านทนทุกข์ทรมานกับปัญหาการได้ยินมากว่าสิบปี ซึ่งอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์ตามมาอย่างมากมาย นั่นเป็นสาเหตุที่เราควรได้รับการตรวจคัดกรองการได้ยินตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป ก่อนที่ปัญหาจะลุกลามใหญ่โต และเกิดผลข้างเคียงต่างๆตามมาได้            ที่โรงพยาบาลปิยะเวท เราพร้อมให้บริการ ศูนย์ หู คอ จมูก ผู้ใหญ่และเด็ก มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูก มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจวินิจฉัยและรักษามายาวนาน ย่อมมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลที่ดี พร้อมการตรวจวินิจฉัยรักษาที่ละเอียดถี่ถ้วน ถูกต้องแม่นยำด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยทีมแพทย์เฉพาะทางระดับ World Class เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับการดูแลรักษาที่ดีที่สุด

Scroll to Top