เด็กหลอดแก้วกับความเสี่ยงในการแท้ง

 

เด็กหลอดแก้วกับความเสี่ยงในการแท้ง

     การแท้งบุตร ถือเป็นภาวะร้ายแรงที่พ่อแม่ทั้งหลายกลัวมากที่สุด เพราะเป็นการสูญเสียที่มีผลต่อสภาพจิตใจอย่างมากแล้ว และในบางรายส่งผลอันตรายต่อคุณแม่ตั้งครรภ์ด้วย การแท้งบุตรสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกช่วงอายุครรภ์ การแท้งที่อายุครรภ์มากจะมีความเสี่ยงมากขึ้นต่อสุขภาพของคุณแม่

การแท้งบุตร คืออะไร

     การแท้งบุตร คือภาวะที่การตั้งครรภ์ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ ทำให้ตัวอ่อนหรือทารกต้องออกมาจากมดลูกก่อนจะสามารถมีชีวิตรอดได้ ปัจจัยเสี่ยงทางฝั่งคุณแม่ที่สัมพันธ์กับการแท้งบุตร มีหลายประการ เช่น

 • โรคประจำตัวและพฤติกรรม
  • โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคแพ้ภูมิตัวเอง โรคไทรอยด์
  • ฮอร์โมนต่าง ๆ ที่ไม่สมดุล
  • การติดเชื้อ เช่นหัดเยอรมัน ช่องคลอดอักเสบ หนองใน ซิฟิลิส
  • อาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น อาหารหมักดอง อาหารดิบ
  • การสูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์
  • การใช้สารเสพติดระหว่างตั้งครรภ์
  • ปัญหาของพันธุกรรมจากเชื้ออสุจิของพ่อหรือไข่ของแม่
  •  ปัจจัยเสี่ยงจากระบบสืบพันธุ์
  • เนื้องอกในมดลูก
  • ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ
  • ปากมดลูกไม่แข็งแรงทำให้ปากมดลูกเปิดและแท้งได้ง่าย
  • มดลูกรูปร่างผิดปกติ

สามารถแบ่งประเภทของการแท้งบุตรได้ต่างๆ กันดังนี้

 • การแท้งคุกคาม คือการมีเลือดออกทางช่องคลอดและอาจมีอาการปวดท้องน้อยคล้ายปวดประจำเดือนร่วมด้วย แต่ปากมดลูกยังปิดและตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์ยังมีชีวิตอยู่
 • การแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือการมีเลือดออกทางช่องคลอด อาจมีอาการปวดท้องน้อยคล้ายปวดประจำเดือนจากการที่มดลูกบีบตัวร่วมด้วย ปากมดลูกเปิดแล้วและตัวอ่อนหรือทารกยังอยู่ในครรภ์ ในกรณีนี้แพทย์จะพิจารณายุติการตั้งครรภ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อผ่านปากมดลูกขึ้นไปในโพรงมดลูก
 • การแท้งเป็นนิจหรือการแท้งซ้ำ คือการแท้งติดต่อกันตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป มีสาเหตุที่หลากหลาย เช่น ความผิดปกติของมดลูกและปากมดลูก ความผิดปกติของโครโมโซม ความผิดปกติของภูมิคุ้มกัน เป็นต้น
 • การแท้งค้าง เป็นการแท้งที่ตัวอ่อนหรือทารกเสียชีวิตในครรภ์แต่ตัวอ่อนยังไม่ถูกขับออกมา และไม่แสดงอาการใด ๆ
 • การแท้งติดเชื้อ เป็นการแท้งร่วมกับมีการติดเชื้อ ทำให้มีไข้ ปวดท้องร่วมกับมีเลือดออกทางช่องคลอด

อายุถือเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งของการแท้งบุตร โอกาสแท้งบุตรเฉลี่ยของแต่ละวัยเป็นดังนี้

 • ผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ : 10-25%
 • ผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า 35 ปี : 15 %
 • ผู้หญิงที่อายุ 35-45 ปี : 20-35 %
 • ผู้หญิงที่อายุมากว่า 45 ปี : 50 %

สำหรับผู้ที่เคยแท้งบุตรมาก่อนจะมีโอกาสแท้งซ้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 25 %

** การทำเด็กหลอดแก้ว จะทำให้มีโอกาสแท้งมากกว่าครรภ์ทั่วไปหรือไม่? การตั้งครรภ์โดยใช้วิธี IVF/ICSI มีความเสี่ยงของการแท้งบุตรไม่ต่างจากการตั้งครรภ์โดยวิธีธรรมชาติ การแท้งบุตรที่มาจากการทำเด็กหลอดแก้วเกิดจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกับการตั้งครรภ์โดยวิธีธรรมชาติ **


Scroll to Top