ไข่และตัวอ่อนในการทำเด็กหลอดแก้ว

 

ไข่และตัวอ่อนในการทำเด็กหลอดแก้ว

     หลังการเก็บไข่ที่ระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ว นักวิทยาศาสตร์จะนำไข่ที่เก็บได้มาตรวจดูคุณภาพในห้องปฏิบัติการ โดยจะสามารถแยกระยะการพัฒนาของไข่ที่เก็บได้ดังนี้

  1. ไข่ในระยะ Metaphase II (MII) คือไข่ที่มีคุณภาพดี สามารถนำมาปฏิสนธิกับเชื้ออสุจิได้
  2. ไข่ในระยะ Metaphase I (MI) คือไข่ที่มีคุณภาพดีรองลงมา ยังไม่เหมาะสมสำหรับการช่วยปฏิสนธิ (ICSI)
  3. ไข่ในระยะ Germinal Vesicle (GV) คือไข่ที่มีคุณภาพดีน้อยที่สุด ยังไม่เหมาะสมสำหรับการช่วยปฏิสนธิ (ICSI)

ขั้นตอนการปฏิสนธิหลังทำ ICSI

หลังการทำ ICSI นักวิทยาศาสตร์จะประเมินผลการปฏิสนธิและการเจริญเติบโตของตัวอ่อนเป็นระยะ คือ

  • วันที่ 1 หลังการทำ ICSI (Day 1), วันที่ 3 (Day 3), วันที่ 5 (Day 5), และในกรณีที่ตัวอ่อนพัฒนาช้า ก็จะเลี้ยงตัวอ่อนต่อแล้วประเมินการเจริญเติบโตของตัวอ่อนอีกครั้งในวันที่ 6 (Day6) วันที่ 1 หลังการทำ ICSI (Day 1) หรือที่ 16-18 ชั่วโมง หลังปฏิสนธิตัวอ่อนที่ปฏิสนธิได้ปกติจะมีโครงสร้างวงกลม 2 อันจากพ่อและแม่มาเรียงติดกันที่กลางเซลล์ เรียกว่าเป็นตัวอ่อนในระยะ 2PN
  • วันที่ 2-3 หลังการทำ ICSI (Day 2-3) ตัวอ่อนจะแบ่งจำนวนเซลล์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แบบทวีคูณ
  • วันที่ 4 หลังการทำ ICSI (Day 4) มีการแบ่งเซลล์จำนวนมากจนมีลักษณะเหมือนลูกน้อยหน่า เรียกว่าเป็นตัวอ่อนในระยะ Compaction-Morula
  • วันที่ 5-6 หลังการทำ ICSI (Day 5-6) เซลล์จำนวนมากจะเรียงตัวกันเป็นทรงกลมและมีกลุ่มก้อนที่จะโตไปเป็นตัวอ่อนแยกจากพื้นผิวที่จะกลายเป็นรก เรียกว่าเป็นตัวอ่อนในระยะ Blastocyst

     ตัวอ่อนที่ดีคือตัวอ่อนที่มีพัฒนาการตรงตามระยะที่ควรจะเป็น แบ่งเซลล์เป็นขนาดเท่า ๆ กัน และเรียงตัวสวยงาม ส่วนตัวอ่อนที่ดีน้อยกว่าคือตัวอ่อนที่มีพัฒนาการช้ากว่าระยะที่ควรจะเป็น แบ่งเซลล์เป็นขนาดไม่เท่ากัน หรือเรียงตัวไม่สวยงาม ทั้งนี้คุณภาพของตัวอ่อนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่นปัจจัยจากทั้งฝ่ายชายและหญิง เช่น อายุ คุณภาพไข่ คุณภาพน้ำเชื้อ โรคประจำตัว การดูแลสุขภาพ การดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ การใช้สารเสพติด เป็นต้น


Scroll to Top