ศูนย์ทันตกรรม โฉมใหม่

รู้จักกับศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลปิยะเวท

 • ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลปิยะเวท เราเพียบพร้อมด้วย Digital dentistry ที่ทันสมัย เพื่อการรักษาเฉพาะทางในด้านต่างๆ ด้วยราคาค่ารักษาในระดับมาตรฐาน
 • การให้บริการ ด้านทันตกรรม กับช่วงวิกฤต โควิดในมุมมองแพทย์ การให้บริการทางทันตกรรมในสภาวะการแพร่ระบาดของ Coronavirus 2019 เป็นสิ่งที่หลายๆ ท่านมีความกังวลใจเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลปิยะเวท มีการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือการระบาดในครั้งนี้อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด อาทิ เช่น การคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง บุคคลากรในแผนกและทันตแพทย์ทุกท่านมีการใส่อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดทั้งขณะให้การรักษาผู้ป่วย และนอกเวลาการให้การรักษา รวมถึงการได้รับ Vaccine covid-19 นอกจากนี้ภายในสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ทันตกรรม มีการดูแลความสะอาดอย่างเป็นระบบ และมีการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV ทุกวันตามเวลาต่างๆ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยที่มาใช้บริการสูงสุด
 • ด้านการให้บริการ ทำไมถึงต้องเลือกรับบริการ ที่ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลปิยะเวท ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลปิยะเวท เราเพียบพร้อมด้วย Digital dentistry ที่ทันสมัย เพื่อการรักษาเฉพาะทางในด้านต่างๆ ด้วยราคาค่ารักษาในระดับมาตรฐาน อีกทั้งเรายังให้ความสำคัญกับการควบคุมการติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทำหัตถการ หรือ สิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ทันตกรรม ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลอยู่เสมอ
ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลปิยะเวท เปิดให้บริการทางทันตกรรมครบทุกสาขา โดยมีทันตแพทย์เฉพาะทางคอยดูแลให้คำปรึกษา และ วางแผนการรักษาที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วย สาขาทันตกรรมที่เปิดให้บริการ ได้แก่
 1. ทันตกรรมทั่วไป
 2. ทันตกรรมหัตถการและเอ็นโดดอนติคส์ (รักษาคลองรากฟัน)
 3. ทันตกรรมสำหรับเด็ก
 4. ทันตกรรมปริทันต์ (รักษาโรคเหงือก)
 5. ทันตกรรมประดิษฐ์
 6. ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงาม และทันตกรรมรากเทียม
 7. ทันตกรรมจัดฟัน
 8. ทันตกรรมบดเคี้ยว
ปัจจุบัน ทางองค์กรได้มีการขยายการตลาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีศูนย์ทันตกรรมของบริษัทในเครือรวมทั้งสิ้น 8 แห่ง โดยผู้ป่วยจะได้รับการดูแลและบริการภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั้งสิ้น ศูนย์ทันตกรรมในเครือ มีการวางแผนเพื่อให้บริการผู้ป่วยทั้งในและต่างประเทศ
 • รวมถึงรองรับการใช้สิทธิ การส่งตัวจากผู้ป่วยบัตรประกัน ผู้ป่วยถือบัตรต่างๆ รวมไปถึงมีการทำสัญญาร่วมกันระหว่างองค์กรอีกหลายแห่ง อาทิ เช่น สิทธิประกันสังคม จำนวนวงเงิน 900 บาทต่อปี โดยไม่ต้องสำรองจ่าย (ส่วนเกินจากราคาข้างต้นผู้ป่วยสำรองจ่ายเอง) หรือ สวัสดิการบัตรประกันสุขภาพด้านทันตกรรม (เงื่อนไขตามที่บริษัทประกันกำหนด) เป็นต้น
 • ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลปิยะเวท มีการปรับตัวและพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้การตลาดของศูนย์ทันตกรรมได้เน้นไปในทางสื่อเทคโนโลยีมากขึ้น โรงพยาบาลปิยะเวทมีทีมการตลาดคอยดูแลภาพรวม และ ทำ Marketing online โดยจะมีการจัด Promotion เพื่อผู้ป่วยตามวาระต่างๆ เพื่อหวังผลกระตุ้นการรับบริการภายในโรงพยาบาล โดยมีสื่อต่างๆ ได้แก่ Webpage, Blog, Video ที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและ Promotion ต่างๆ ส่วนของแผนกทันตกรรม จะมีการนำเสนอข้อมูลด้านทันตกรรมผ่านทาง Facebook, Blog และ YouTube review อย่างต่อเนื่อง
 • อย่างไรก็ตามการนำเสนอโฆษณาต่างๆ ก็ไม่สามารถเทียบได้กับความประทับใจจากการที่ผู้ป่วยได้เข้ามารับการดูแลและบริการของทางโรงพยาบาลจริงๆ ดังนั้นอยากให้ผู้ป่วยทุกท่านได้มีโอกาสมารับการดูแลและการบริการที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานจากทางโรงพยาบาลปิยะเวทด้วยตนเอง

สอบถามเพิ่มเติม

998 ถ.ริมคลองสามเสน (พระราม 9) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ฝ่ายบริการ

ข่าวสารกิจกรรม