การรักษาออฟฟิตซินโดรม

การรักษาออฟฟิศซินโดรมในศาสตร์การแพทย์แผนจีน

พบว่าการฝังเข็มสามารถช่วยลดการหดเกร็งและอาการปวดได้ โดยส่วนมากหลังจากได้รับการฝังเข็ม ความถี่และอาการปวดลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยจะแนะนำให้คนไข้ฝังเข็ม 1-2 ครั้ง/สัปดาห์
เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นภาวะเฉียบพลันและเรื้อรัง สามารถรับการรักษาได้ทั้งหมด 1-2ครั้ง/สัปดาห์ ประมาณ5-10ครั้ง ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นเรื้อรัง แพทย์จะวินิจฉัยเพิ่มเติม อาจจะให้ทานยาจีนเพือปรับสมดุลร่วมด้วย จะทำให้ผลการรักษาออกมาดีมากยิ่งขึ้น

ฝังเข็มแตกต่างกับการนวดอย่างไร

การนวดนั้นจะเน้นคลายกล้ามเนื้อส่วนบนเป็นหลัก แต่การฝังเข็มจะได้ทั้งกล้ามเนื้อส่วนบนรวมไปจนถึงกล้ามเนื้อส่วนลึก

กลไกลการเกิดโรคตามศาสตร์แพทย์แผนจีน

1. สาเหตุจากปัจจัยภายนอก (外因)ปัจจัยภายนอกเกิดจากความเย็นหรือความร้อนมากระทำ เช่น ลมเย็น ลมร้อน แอร์ ฝน ความชื้นต่างๆที่อยู่ในอากาศ โดยจะค่อยๆแทรกตัวเข้าไปยังผิวหนังและกล้ามเนื้อทำให้เกิดการอุดกลั้นของเส้นลมปราณ จึงทำให่เกิดการปวดขึ้น
2. สาเหตุจากปัจจัยภายใน (内因)ปัจจัยภายในเกิดจากกรรมพันธุ์ หรือ ปัจจัยภายนอกมากระทบเป็นระยะเวลานานโดยไม่ได้รับการรักษา จะค่อยๆเข้าไปยังอวัยวะภายในทำให้เกิดการเสียสมดุลจากอวัยวะภายใน เช่น มีภาวะเบื่ออาหาร มีเสมหะเกิดขึ้น นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย ไม่ค่อยมีแรง เป็นต้น โดยปัจจัยภายในนั้นหมอจะแนะนำให้คนไข้ทานยาจีนควบคู่กับการฝังเข็มเป็นหลัก

ออฟฟิศซินโดรมป้องกันได้อย่างไร?

1. ควรจัดสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้ดี และเป็นมิตรแก่ผู้ทำงานแต่แรก ทั้งด้านสถานที่ทำงาน เครื่องไม้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ และสังคมในออฟฟิศ
2. จัดท่าทางหรืออิริยาบถเวลานั่งทำงานให้เหมาะสม เช่น ไม่นั่งหลังคอหรือเกร็งเกินไป
3. ออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อเสริมสร้างให้กล้ามเนื้อ เอ็น และข้อต่อแข็งแรง และเพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน
4. พักผ่อนให้เพียงพอ จัดสรรเวลางานและเวลาพักผ่อนให้สมดุลกัน หากมีโอกาสควรหาเวลาพักร้อนเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง