Check List ความเสี่ยงเบาหวาน

คุณรู้หรือไม่? ปัจจุบันมีประชากรในวัยผู้ใหญ่ 1 ใน 11 คน เป็นโรคเบาหวาน และผู้ที่เป็นโรคเบาหวานเกือบร้อยละ 50 ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยทราบมาก่อนและไม่ทราบว่าตนเองเป็น

โรคเบาหวาน คุณอาจเป็นหนึ่งในนั้น ลองมาเช็คตัวเองกันดู ว่าคุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานมากน้อยแค่ไหนเพียงใด คุณมีความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 หรือไม่?
 • อ้วน มีน้ำหนักตัวมาก (มีค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI มากกว่า 23)
 • อายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป โดยความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นตามอายุ
 • มีญาติสายตรง เช่น พ่อแม่ พี่หรือน้องเป็นเบาหวาน
 • มีภาวะอ้วนลงพุง (เส้นรอบเอวเกินกว่า 80 และ 90 .. ในหญิงและชาย ตามลำดับ) และดื้อต่ออินซูลิน
 • มีโรคความดันโลหิตสูง
 • มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ
 • มีโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • รับประทานอาหารหวานจัด เค็มจัด มันเยิ้ม
 • ไม่ออกกำลังกาย ชีวิตที่มีการเคลื่อนไหวน้อย
 • มีประวัติติดสุรา สูบบุหรี่
 • สตรีที่มีภาวะถุงน้ำรังไข่ (Polycystic Ovarian Syndrome)
 • เคยเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ หรือมีประวัติคลอดทารกน้ำหนักเกิน 4 กิโลกรัมขึ้นไป
หากคุณคิดว่าตนเองมีปัจจัยเสี่ยงเบาหวานควรเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการการรับประทานอาหารตั้งแต่วันนี้ เริ่มออกกำลังกาย หรือเคลื่อนไหวให้มากขึ้น พักผ่อนให้เพียงพอ ลดการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ อีกทั้งควรพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพเป็นประจำ เพราะการตรวจคัดกรองโรคแต่เนิ่นๆ และเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที จะช่วยลดความรุนแรงของอาการแทรกซ้อนจากโรคได้

ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G โรงพยาบาลปิยะเวท เปิดทุกวัน เวลา 07.00-19.00 น. โทร : 061-397-9275