ศูนย์กุมารเวชกรรม

ศูนย์กุมารเวชกรรมโรงพยาบาลปิยะเวท

ศูนย์กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลปิยะเวท ให้บริการดูแลสุขภาพเด็กทุกช่วงวัย  ตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี อย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย  ให้บริการทั้งการตรวจรักษาเด็กป่วย ให้คำปรึกษาส่งเสริมการเจริญเติบโต พัฒนาการและให้วัคซีนป้องกันโรคแก่เด็กที่เหมาะสมตามวัย ดูแลโดยกุมารแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการดูแลเด็กที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง มั่นใจได้ว่าบุตรหลานของท่านจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตามมาตรฐานวิชาชีพ
แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก ตั้งอยู่ที่ชั้น M ให้บริการเวลา 07.00 .-19.00 .โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนอย่างชัดเจน เพื่อแยกการดูแลเด็กป่วยและเด็กดีออกจากกัน
1.  แผนกผู้ป่วยนอกฝั่งเด็กป่วย ให้การตรวจรักษาดูแลเด็กที่เจ็บป่วย มีห้องหัตถการที่สามารถให้การดูแลผู้ป่วยเด็ก ได้แก่ การดูดเสมหะ การพ่นยา การเช็ดตัวลดไข้ การเจาะเลือด เป็นต้น
2. 
แผนกผู้ป่วยนอกฝั่งเด็กดี ให้การดูแลเด็ก ส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กตามวัย รวมทั้งให้บริการการฉีดวัคซีนตามวัยอย่างเหมาะสม
 • คลินิกพิเศษนอกเวลา (Night clinic) ให้บริการเวลา 19.00 น.-22.00 น. และห้องฉุกเฉิน (ER) ให้บริการตั้งแต่ 22.00 น.-19.00 น. โดยกุมารแพทย์ มั่นใจได้ว่าแม้บุตรหลานจะป่วยช่วงกลางคืนก็ได้รับการดูแลจากกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง
 • แผนกเด็กอ่อน (Nursery)
 • การดูแลทารกแรกเกิดครบกำหนดที่สุขภาพแข็งแรง โดยกุมารแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิด มุ่งเน้นการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รวมทั้งให้การดูแลทารกที่มีภาวะตัวเหลือง นอกจากนี้ยังมีบริการขลิบพังผืดใต้ลิ้นและขลิบหนังหุ้มปลายทารกเพศชายร่วมด้วย
 • ศูนย์ทารกแรกเกิดวิกฤต (NICU)
 • ให้การดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤต โดยทีมแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิดและพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทารกแรกเกิด พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถให้บริการได้ในระดับโรงเรียนแพทย์
 • หอผู้ป่วยเด็ก
 • ให้บริการดูแลเด็กที่ต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล โดยมีกุมารแพทย์พร้อมดูแลตลอด 24 ชม. และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเด็ก
  โรงพยาบาลปิยะเวท เรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพร้อมให้การดูแลเกี่ยวกับเด็กอย่างครบวงจร
 • กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด : ดูแลทารกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 28 วัน ทารกคลอดก่อนกำหนด พร้อม NICU ทีมพยาบาล และเครื่องมือทันสมัย
 • กุมารแพทย์โรคไต : โรคระบบทางเดินปัสสาวะ ปัสสาวะแสบขัด ปัสสาวะบ่อย สารน้ำและเกลือแร่ โรคไตในเด็ก
 • กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้ : แพ้อาหาร ภูมิแพ้อากาศ การทดสอบการแพ้ ภาวะหลอดลมไว หอบหืด
 • กุมารแพทย์พัฒนการ : พูดช้า พัฒนาการไม่เหมาะสมตามวัย พร้อมนักฝึกพูดที่มีประสบการณ์
 • กุมารแพทย์โรคปอด : หอบหืด ไอเรื้อรัง ปอดอักเสบ วัณโรค
 • กุมารแพทย์โรคหัวใจ : ภาวะหัวใจผิดปกติแต่กำเนิด
 • กุมารแพทย์ระบบประสาท : ลมชัก กล้ามเนื้อผิดปกติ
 • กุมารแพทย์ระบบทางเดินอาหารและตับ : ท้องผูก ท้องเสียเรื้อรัง ถ่ายเป็นเลือด
 • กุมารแพทย์โรคเลือดและมะเร็ง : ซีด เลือดออกผิดปกติ ธาลัสซีเมีย มะเร็งในเด็ก
 • กุมารแพทย์ด้านโภชนาการ : เด็กอ้วน เด็กผอม เด็กกินยาก เลี้ยงไม่โต
 • กุมารแพทย์โรคต่อมไร้ท่อ : เด็กเตี้ย เป็นหนุ่มสาวก่อนวัย
 • กุมารแพทย์โรคทั่วไป : ให้การรักษาโรคทั่วไปที่พบบ่อยในเด็กนอกจากนี้ยังมีแพทย์สาขาอื่นๆที่มีเกี่ยวข้องกับการดูแลเด็ก เพื่อการดูแลอย่าง                        ครอบคลุม
 • ศัลยแพทย์เด็ก : อัณฑะไม่ลงถุง ไส้เลื่อน โรคที่ต้องได้รับการผ่าตัดในเด็ก
 • ศัลยแพทย์กระดูกและข้อเด็ก : นิ้วเกิน ข้อสะโพกผิดปกติ กระดูกหัก
 • จักษุแพทย์เด็ก : ตาเข ตาขี้เกียจ ท่อน้ำตาอุดตัน สายตาผิดปกติ
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนกรน : ตรวจ polysomnogram ซึ่งเป็นการตรวจมาตรฐานในเด็กนอนกรน
 • ทันตแพทย์เด็ก : ดูแลสุขภาพช่องปากตั้งแต่ฟันซี่แรก