ศูนย์สุขภาพและพัฒนาการเด็กโรงพยาบาลปิยะเวท

 • กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดดูแลทารกตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 28 วัน ทารกคลอดก่อนกำหนด พร้อมดูแลด้วยทีมพยาบาล NICU และเครื่องมือที่ทันสมัย
 • กุมารแพทย์โรคไตโรคระบบทางเดินปัสสาวะ ปัสสาวะแสบขัด ปัสสาวะบ่อย สารน้ำและเกลือแร่ โรคไต
 • กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน : แพ้อาหาร ภูมิแพ้อากาศ การทดสอบการแพ้ ภาวะหลอดลมไว 
 • กุมารแพทย์พัฒนาการพูดช้า พัฒนาการไม่เหมาะสมตามวัย พร้อมนักกิจกรรมบำบัดที่เชี่ยวชาญ
 • กุมารแพทย์โรคระบบการหายใจหอบหืด ไอเรื้อรัง ปอดอักเสบ 
 • กุมารแพทย์โรคหัวใจภาวะหัวใจผิดปกติแต่กำเนิด 
 • กุมารแพทย์ระบบประสาทวิทยาลมชัก กล้ามเนื้อผิดปกติ 
 • กุมารแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารท้องผูก ท้องเสียเรื้อรัง ถ่ายเป็นเลือด
 • กุมารแพทย์โรคเลือดและมะเร็งภาวะซีด เลือดออกผิดปกติ ธาลัสซีเมีย มะเร็ง
 • กุมารแพทย์ด้านโภชนาการเด็กอ้วน เด็กผอม เด็กกินยาก เลี้ยงไม่โต
 • กุมารแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสมเด็กเตี้ย เป็นหนุ่มสาวก่อนวัย 
 • กุมารแพทย์โรคติดเชื้อวัณโรค โรคติดเชื้อซ้ำซ้อน
 • กุมารแพทย์โรคทั่วไปให้การรักษาโรคทั่วไปที่พบบ่อยในเด็ก 
 • นอกจากนี้ ยังมีแพทย์สาขาอื่นๆที่มีเกี่ยวข้องกับการดูแลเด็ก เพื่อการดูแลอย่างครอบคลุม 
 • ศัลยแพทย์เด็กอัณฑะไม่ลงถุง ไส้เลื่อน โรคที่ต้องได้รับการผ่าตัดในเด็ก
 • ศัลยแพทย์กระดูกและข้อเด็กนิ้วเกิน ข้อสะโพกผิดปกติ กระดูกหัก
 • จักษุแพทย์เด็กตาเข ตาขี้เกียจ ท่อน้ำตาอุดตัน สายตาผิดปกติ
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาิญด้านการนอนกรนตรวจ polysomnogram ซึ่งเป็นการตรวจมาตรฐานในเด็กนอนกรน