Thai TH English EN Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN
ศูนย์อายุรกรรม

หลังติดเชื้อโควิด-19 ปอดคุณยังดีอยู่ไหม...

ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากหลังจากที่หายจากโรค  ปอดจะกลับมาเป็นปกติไหมซึ่งหลายๆคนยังมีความกังวลใจในเรื่องนี้  ว่าอาการหลงเหลือเพราะติดเชื้อโควิด โดยทั่วไปทราบกันดีว่าผู้ป่วยโรคโควิด-19 จะแสดงอาการ มักเป็นช่วงที่เชื้อจะอยู่ในตัวเราแล้ว 5-6 วัน ผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อบางราย อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเป็นแค่หวัดเล็กๆ น้อยๆ แต่ผู้ป่วยบางรายอาจจะเกิดการติดเชื้อที่ปอดตามมา หลังจากรับเชื้อ จะมากน้อยแต่ละคนต่างกันไป
  • กลุ่มเสี่ยงที่น่าเป็นห่วงที่สุด อันดับแรก คือ ผู้สูงอายุคือ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มต่อมาคือ ผู้ที่มีโรคประจำตัว โรคปอด โรคหัวใจ ไต ตับ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงภาวะอ้วน เบาหวาน และที่    สำคัญคือกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด
  • อาการของโรคเป็นแล้ว มีทั้งไม่รุนแรง หายได้เอง จนถึงอาจจะต้องเข้ารับการรักษาจากภาวะแทรกซ้อน ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค ผู้ติดเชื้อมีอาการน้อยหรือไม่แสดงอาการ ไม่ได้ตระหนักว่าตัวเองมีความเสี่ยงก็อาจจะไม่ได้ไปตรวจ แต่จะกลายเป็นผู้แพร่เชื้อ ให้แก่คนอื่นได้
  • ปอดของผู้ติดเชื้อจะกลับมาเป็นปกติหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความหนักเบา ถ้าพบว่าปอดติดเชื้อเล็กน้อยไม่มีอะไร ตรงนี้สามารถกลับมาเป็นปกติได้ แต่อาจจะใช้ระยะเวลาเป็นเดือน  แต่ถ้าถึงขั้นระบบการหายใจล้มเหลว สภาพปอดถูกทำลายไปมากแล้ว ก็อาจกลับมาไม่เป็นปกติ
  • ดังนั้นผู้ป่วยหลังพักพื้น จาก COVID-19 ทางโรงพยาบาลปิยะเวท จึงแนะนำหากต้องการความมั่นใจที่จะตรวจว่ายังไม่มีร่องรอยการอักเสบเหลืออยู่หรือไม่ แนะนำเข้ามาทำการตรวจเอกซเรย์ปอด Chest x-ray ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด เพื่อวางแผนการดูแลรักษาต่อไป

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหลังหายจากโควิด-19

ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G โรงพยาบาลปิยะเวท เปิดทุกวัน เวลา 07.00-19.00 น. โทร : 061-397-9275